STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

4FM (4FUNMEDIA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 5 861,00 6 588,00 4 805,00 6 493,00 4 179,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 743,00 1 292,00 -965,00 893,00 -174,00
Zysk (strata) brutto 770,00 2 204,00 -946,00 970,00 -184,00
Zysk (strata) netto 624,00 1 948,00 -774,00 778,00 -149,00
Aktywa razem 39 872,00 39 586,00 41 467,00 41 278,00 41 503,00
Kapitał własny 35 633,00 35 139,00 34 365,00 35 594,00 35 255,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 119,37 4 119,37 4 119,37 4 119,37 4 119,37
Wartość księgowa na jedną akcję 8,65 8,53 8,34 8,64 8,56
Zysk (strata) na jedną akcję 0,15 0,47 -0,19 0,19 -0,04
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 11 397,00 15 047,00 12 855,00 21 635,00 12 894,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 729,00 4 008,00 1 527,00 2 030,00 -399,00
Zysk (strata) brutto 1 693,00 3 683,00 1 135,00 1 957,00 -472,00
Zysk (strata) netto 1 348,00 3 115,00 732,00 2 318,00 -167,00
Aktywa razem 54 078,00 56 172,00 59 522,00 64 206,00 63 767,00
Kapitał własny 37 072,00 37 745,00 38 476,00 40 972,00 40 615,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 119,37 4 119,37 4 119,37 4 119,37 4 119,37
Wartość księgowa na jedną akcję 9,00 9,16 9,34 9,95 9,86
Zysk (strata) na jedną akcję 0,33 0,76 0,18 0,56 -0,04
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 20 549,00 20 981,00 24 351,00 27 396,00 23 746,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -8 670,00 3 083,00 1 627,00 4 569,00 1 963,00
Zysk (strata) brutto -7 788,00 3 707,00 1 995,00 4 936,00 2 997,00
Zysk (strata) netto -6 248,00 3 038,00 1 818,00 3 949,00 2 576,00
Aktywa razem 35 403,00 36 097,00 36 917,00 39 134,00 41 278,00
Kapitał własny 26 923,00 29 960,00 32 078,00 35 009,00 35 594,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 063,50 4 063,50 4 119,37 4 119,37 4 119,37
Wartość księgowa na jedną akcję 6,63 7,37 7,79 8,50 8,64
Zysk (strata) na jedną akcję -1,54 0,75 0,44 0,96 0,63
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 21 632,00 24 793,00 38 155,00 49 201,00 60 934,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -8 196,00 3 253,00 1 535,00 8 725,00 9 293,00
Zysk (strata) brutto -7 828,00 3 481,00 1 489,00 9 007,00 8 467,00
Zysk (strata) netto -6 397,00 2 785,00 1 346,00 7 431,00 7 513,00
Aktywa razem 35 924,00 41 410,00 41 663,00 54 391,00 64 206,00
Kapitał własny 27 293,00 28 429,00 29 685,00 35 724,00 40 972,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 063,50 4 063,50 4 119,37 4 119,37 4 119,37
Wartość księgowa na jedną akcję 6,72 7,00 7,21 8,67 9,95
Zysk (strata) na jedną akcję -1,57 0,69 0,33 1,80 1,82