STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PCG (PCGUARD)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'16 IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -58,00 -41,00 -38,00 -47,00 -68,00
Zysk (strata) brutto -410,00 -217,00 -279,00 -261,00 -303,00
Zysk (strata) netto -410,00 -217,00 -279,00 -261,00 -303,00
Aktywa razem 4 768,00 4 908,00 4 980,00 5 083,00 4 713,00
Kapitał własny -9 469,00 -9 686,00 -9 965,00 -10 226,00 -10 735,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 615,19 1 615,19 1 615,19 1 615,19 1 615,19
Wartość księgowa na jedną akcję -5,86 -6,00 -6,17 -6,33 -6,65
Zysk (strata) na jedną akcję -0,25 -0,13 -0,17 -0,16 -0,19
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'16 IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17
Przychody netto ze sprzedaży 530,00 530,00 536,00 536,00 505,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 469,00 486,00 494,00 486,00 433,00
Zysk (strata) brutto -687,00 -495,00 -561,00 -541,00 -578,00
Zysk (strata) netto -687,00 -495,00 -561,00 -541,00 -578,00
Aktywa razem 5 979,00 6 261,00 6 487,00 6 743,00 6 507,00
Kapitał własny -22 483,00 -22 977,00 -23 538,00 -24 079,00 -24 870,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 615,19 1 615,19 1 615,19 1 615,19 1 615,19
Wartość księgowa na jedną akcję -13,92 -14,23 -14,57 -14,91 -15,40
Zysk (strata) na jedną akcję -0,43 -0,31 -0,35 -0,34 -0,36
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016
Przychody netto ze sprzedaży 7 344,00 8 396,00 374,00 189,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 280,00 -1 121,00 -1 231,00 -440,00 -184,00
Zysk (strata) brutto 461,00 -451,00 -13 511,00 -50 029,00 -1 167,00
Zysk (strata) netto 379,00 -443,00 -12 207,00 -51 964,00 -1 167,00
Aktywa razem 57 834,00 66 935,00 56 111,00 4 842,00 5 083,00
Kapitał własny 55 514,00 55 071,00 42 906,00 -9 059,00 -10 226,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 615,19 1 615,19 1 615,19 1 615,19 1 615,19
Wartość księgowa na jedną akcję 34,37 34,10 26,56 -5,61 -6,33
Zysk (strata) na jedną akcję 0,24 -0,27 -7,56 -32,17 -0,72
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016
Przychody netto ze sprzedaży 519 567,00 1 481 207,00 532 115,00 2 326,00 2 131,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 001,00 18 432,00 5 427,00 -20 148,00 1 934,00
Zysk (strata) brutto 11 100,00 18 338,00 -16 315,00 -56 955,00 -2 284,00
Zysk (strata) netto 4 953,00 9 753,00 -8 900,00 -68 256,00 -2 284,00
Aktywa razem 86 978,00 131 641,00 71 770,00 5 902,00 6 743,00
Kapitał własny 61 851,00 75 618,00 46 461,00 -21 794,00 -24 079,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 615,19 1 615,19 1 615,19 1 615,19 1 615,19
Wartość księgowa na jedną akcję 38,29 46,82 28,77 -13,49 -14,91
Zysk (strata) na jedną akcję 3,07 6,04 -5,51 -42,26 -1,41