STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FMF (FAMUR)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 322 974,00 354 181,00 441 942,00 265 269,00 296 052,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 34 664,00 46 693,00 81 719,00 65 480,00 71 593,00
Zysk (strata) brutto 29 439,00 48 998,00 68 257,00 44 689,00 68 657,00
Zysk (strata) netto 23 219,00 38 989,00 55 716,00 35 511,00 53 548,00
Aktywa razem 2 002 232,00 2 508 642,00 2 221 028,00 2 164 125,00 2 229 162,00
Kapitał własny 1 154 779,00 1 217 476,00 1 274 253,00 1 311 613,00 1 365 503,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 559 440,50 574 763,21 574 763,21 574 763,21 574 763,21
Wartość księgowa na jedną akcję 2,06 2,12 2,22 2,28 2,38
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 0,07 0,10 0,06 0,09
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 501 529,00 570 859,00 650 840,00 505 916,00 473 566,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 52 469,00 67 921,00 94 964,00 84 846,00 88 374,00
Zysk (strata) brutto 46 888,00 70 110,00 80 405,00 71 988,00 85 842,00
Zysk (strata) netto 32 788,00 56 849,00 64 733,00 53 507,00 65 002,00
Aktywa razem 3 087 230,00 3 177 372,00 2 872 136,00 2 879 554,00 2 990 325,00
Kapitał własny 1 466 101,00 1 507 980,00 1 570 952,00 1 624 582,00 1 697 901,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 559 440,50 574 763,21 574 763,21 574 763,21 574 763,21
Wartość księgowa na jedną akcję 2,62 2,62 2,73 2,83 2,95
Zysk (strata) na jedną akcję 0,06 0,10 0,11 0,09 0,11
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 708 823,00 668 015,00 776 078,00 941 488,00 1 384 366,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 73 845,00 26 052,00 70 538,00 92 646,00 228 557,00
Zysk (strata) brutto 58 279,00 34 843,00 62 334,00 76 440,00 191 383,00
Zysk (strata) netto 47 842,00 37 431,00 59 440,00 41 125,00 153 435,00
Aktywa razem 1 451 947,00 1 150 424,00 1 478 098,00 2 055 358,00 2 164 125,00
Kapitał własny 762 948,00 649 571,00 700 065,00 1 134 116,00 1 311 613,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 481 500,00 481 500,00 486 470,00 559 440,50 574 763,21
Wartość księgowa na jedną akcję 1,59 1,35 1,44 2,03 2,28
Zysk (strata) na jedną akcję 0,10 0,08 0,12 0,07 0,27
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 708 773,00 800 977,00 1 029 741,00 1 459 602,00 2 229 144,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 121 935,00 43 089,00 113 731,00 132 926,00 300 201,00
Zysk (strata) brutto 113 271,00 51 603,00 105 069,00 99 550,00 269 390,00
Zysk (strata) netto 100 252,00 51 960,00 93 820,00 48 529,00 207 877,00
Aktywa razem 1 337 962,00 1 258 940,00 1 774 786,00 3 138 065,00 2 879 554,00
Kapitał własny 836 856,00 890 190,00 993 160,00 1 435 667,00 1 624 582,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 481 500,00 481 500,00 486 470,00 559 440,50 574 763,21
Wartość księgowa na jedną akcję 1,74 1,85 2,04 2,57 2,83
Zysk (strata) na jedną akcję 0,21 0,11 0,19 0,09 0,36
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
10.10.2018 2018 DM BOŚ S.A. 2 183 300 182 900 -
10.10.2018 2019 DM BOŚ S.A. 2 130 000 240 300 -
10.10.2018 2020 DM BOŚ S.A. 2 110 000 283 600 -
01.02.2018 2018 DM BOŚ S.A. 1 905 000 157 400 -
01.02.2018 2019 DM BOŚ S.A. 2 050 000 268 700 -
01.02.2018 2017 DM BOŚ S.A. 1 398 700 66 700 -
13.07.2016 2016 DM BOŚ S.A. 852 600 58 600 -
13.07.2016 2017 DM BOŚ S.A. 1 752 900 55 300 -
13.07.2016 2018 DM BOŚ S.A. 1 737 200 118 900 -
28.04.2014 2013 DM BPS 1 176 400 213 200 -