STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FMF (FAMUR)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 296 000,00 357 241,00 493 850,00 440 857,00 286 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 72 000,00 102 239,00 93 580,00 85 589,00 64 000,00
Zysk (strata) brutto 69 000,00 90 650,00 88 601,00 -46 908,00 53 000,00
Zysk (strata) netto 54 000,00 72 477,00 71 670,00 -36 695,00 42 000,00
Aktywa razem 2 229 162,00 2 625 128,00 2 594 761,00 2 621 000,00 2 523 000,00
Kapitał własny 1 365 503,00 1 135 543,00 1 203 997,00 1 169 000,00 1 209 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 574 763,21 574 763,21 574 763,21 574 763,21 574 763,21
Wartość księgowa na jedną akcję 2,38 1,98 2,10 2,03 2,10
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 0,13 0,13 -0,06 0,07
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 470 000,00 520 702,00 631 012,00 539 720,00 344 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 88 000,00 107 101,00 72 830,00 693,00 62 000,00
Zysk (strata) brutto 86 000,00 241 124,00 67 007,00 -60 971,00 64 000,00
Zysk (strata) netto 65 000,00 218 408,00 50 243,00 -89 174,00 52 000,00
Aktywa razem 2 990 325,00 3 130 448,00 3 019 058,00 2 975 000,00 2 650 000,00
Kapitał własny 1 697 901,00 1 608 083,00 1 646 469,00 1 557 000,00 1 586 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 574 763,21 574 763,21 574 763,21 574 763,21 574 763,21
Wartość księgowa na jedną akcję 2,95 2,80 2,87 2,71 2,76
Zysk (strata) na jedną akcję 0,11 0,38 0,09 -0,16 0,09
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 668 015,00 776 078,00 941 488,00 1 384 000,00 1 588 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 052,00 70 538,00 92 646,00 228 000,00 353 000,00
Zysk (strata) brutto 34 843,00 62 334,00 76 440,00 191 000,00 201 000,00
Zysk (strata) netto 37 431,00 59 440,00 41 125,00 153 000,00 161 000,00
Aktywa razem 1 150 424,00 1 478 098,00 2 055 358,00 2 242 000,00 2 621 000,00
Kapitał własny 649 571,00 700 065,00 1 134 116,00 1 312 000,00 1 169 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 481 500,00 486 470,00 559 440,50 574 763,21 574 763,21
Wartość księgowa na jedną akcję 1,35 1,44 2,03 2,28 2,03
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 0,12 0,07 0,27 0,28
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 800 977,00 1 029 741,00 1 459 602,00 2 217 000,00 2 165 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 43 089,00 113 731,00 132 926,00 300 000,00 269 000,00
Zysk (strata) brutto 51 603,00 105 069,00 99 550,00 269 000,00 333 000,00
Zysk (strata) netto 51 960,00 93 820,00 48 529,00 208 000,00 245 000,00
Aktywa razem 1 258 940,00 1 774 786,00 3 138 065,00 2 958 000,00 2 975 000,00
Kapitał własny 890 190,00 993 160,00 1 435 667,00 1 624 000,00 1 557 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 481 500,00 486 470,00 559 440,50 574 763,21 574 763,21
Wartość księgowa na jedną akcję 1,85 2,04 2,57 2,83 2,71
Zysk (strata) na jedną akcję 0,11 0,19 0,09 0,36 0,43
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
10.10.2018 2018 DM BOŚ S.A. 2 183 300 182 900 -
10.10.2018 2019 DM BOŚ S.A. 2 130 000 240 300 -
10.10.2018 2020 DM BOŚ S.A. 2 110 000 283 600 -
01.02.2018 2018 DM BOŚ S.A. 1 905 000 157 400 -
01.02.2018 2019 DM BOŚ S.A. 2 050 000 268 700 -
01.02.2018 2017 DM BOŚ S.A. 1 398 700 66 700 -
13.07.2016 2016 DM BOŚ S.A. 852 600 58 600 -
13.07.2016 2017 DM BOŚ S.A. 1 752 900 55 300 -
13.07.2016 2018 DM BOŚ S.A. 1 737 200 118 900 -
28.04.2014 2013 DM BPS 1 176 400 213 200 -