STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MON (MONNARI)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 60 242,00 50 342,00 85 546,00 54 770,00 63 756,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 146,00 -3 256,00 11 761,00 -1 207,00 1 313,00
Zysk (strata) brutto 5 843,00 -3 645,00 11 439,00 -1 166,00 1 385,00
Zysk (strata) netto 4 206,00 -3 335,00 8 538,00 -1 169,00 960,00
Aktywa razem 218 375,00 222 109,00 241 258,00 218 277,00 235 536,00
Kapitał własny 153 369,00 149 227,00 158 172,00 154 169,00 154 892,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 30 563,09 30 563,09 30 563,09 30 563,09 30 563,09
Wartość księgowa na jedną akcję 5,02 4,88 5,18 5,04 5,07
Zysk (strata) na jedną akcję 0,14 -0,11 0,28 -0,04 0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 61 056,00 50 895,00 85 916,00 58 282,00 64 663,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 645,00 -1 322,00 15 423,00 -2 168,00 3 182,00
Zysk (strata) brutto 8 181,00 -1 706,00 30 756,00 -2 213,00 3 242,00
Zysk (strata) netto 6 093,00 -1 747,00 13 895,00 -1 731,00 2 838,00
Aktywa razem 242 857,00 234 943,00 262 899,00 271 343,00 292 108,00
Kapitał własny 207 219,00 204 666,00 217 949,00 213 385,00 215 985,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 30 563,09 30 563,09 30 563,09 30 563,09 30 563,09
Wartość księgowa na jedną akcję 6,78 6,70 7,13 6,98 7,07
Zysk (strata) na jedną akcję 0,20 -0,06 0,46 -0,06 0,09
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 173 901,00 211 916,00 229 965,00 245 572,00 244 015,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 27 712,00 24 715,00 10 140,00 10 013,00 11 651,00
Zysk (strata) brutto 34 524,00 26 123,00 25 668,00 7 908,00 11 854,00
Zysk (strata) netto 32 189,00 21 247,00 25 066,00 6 365,00 7 553,00
Aktywa razem 137 371,00 187 176,00 228 978,00 217 868,00 241 258,00
Kapitał własny 120 667,00 141 914,00 154 277,00 153 313,00 158 172,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 30 563,09 30 563,09 30 563,09 30 563,09 30 563,09
Wartość księgowa na jedną akcję 3,95 4,64 5,05 5,02 5,18
Zysk (strata) na jedną akcję 1,05 0,70 0,82 0,21 0,25
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 175 185,00 213 696,00 231 773,00 247 441,00 246 274,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 29 700,00 31 286,00 21 581,00 21 177,00 20 824,00
Zysk (strata) brutto 32 260,00 30 785,00 38 638,00 26 964,00 36 610,00
Zysk (strata) netto 30 359,00 46 307,00 35 815,00 21 728,00 17 365,00
Aktywa razem 139 369,00 194 965,00 231 679,00 241 876,00 262 899,00
Kapitał własny 119 460,00 165 767,00 188 879,00 203 279,00 217 949,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 30 563,09 30 563,09 30 563,09 30 563,09 30 563,09
Wartość księgowa na jedną akcję 3,91 5,42 6,18 6,65 7,13
Zysk (strata) na jedną akcję 0,99 1,52 1,17 0,71 0,57
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
06.03.2015 2017 DM BPS 277 400 37 800 -
06.03.2015 2016 DM BPS 244 500 34 200 -
06.03.2015 2015 DM BPS 208 200 29 500 -
15.03.2014 2015 DM BPS 187 100 22 800 -
15.03.2014 2016 DM BPS 200 300 23 700 -
15.03.2014 2014 DM BPS 169 800 21 400 -
01.03.2014 2012 DM BPS 131 800 8 200 -
01.03.2014 2013 DM BPS 145 600 17 000 -
01.03.2014 2011 DM BPS 111 200 -5 000 -