STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MON (MONNARI)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 54 770,00 63 756,00 62 477,00 99 306,00 52 861,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 206,00 1 313,00 -3 547,00 4 486,00 -1 493,00
Zysk (strata) brutto -1 165,00 1 385,00 -3 380,00 4 333,00 -1 468,00
Zysk (strata) netto -1 169,00 960,00 -2 936,00 3 346,00 -941,00
Aktywa razem 218 277,00 235 536,00 237 850,00 243 246,00 223 981,00
Kapitał własny 154 169,00 154 892,00 151 201,00 153 146,00 150 676,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 30 563,09 30 563,09 30 563,09 30 563,09 30 563,09
Wartość księgowa na jedną akcję 5,04 5,07 4,95 5,01 4,93
Zysk (strata) na jedną akcję -0,04 0,03 -0,10 0,11 -0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 58 282,00 64 663,00 62 905,00 96 352,00 53 776,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 168,00 3 182,00 -2 951,00 15 188,00 -6 443,00
Zysk (strata) brutto -2 213,00 3 242,00 -3 766,00 16 938,00 -8 386,00
Zysk (strata) netto -1 731,00 2 838,00 -3 127,00 14 338,00 -7 496,00
Aktywa razem 271 343,00 292 108,00 288 809,00 307 707,00 291 375,00
Kapitał własny 213 385,00 215 985,00 212 105,00 225 191,00 216 166,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 30 563,09 30 563,09 30 563,09 30 563,09 30 563,09
Wartość księgowa na jedną akcję 6,98 7,07 6,94 7,37 7,07
Zysk (strata) na jedną akcję -0,06 0,09 -0,10 0,47 -0,25
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 211 916,00 229 965,00 245 572,00 244 015,00 280 309,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 24 715,00 10 140,00 10 013,00 11 651,00 1 046,00
Zysk (strata) brutto 26 123,00 25 668,00 7 908,00 11 854,00 1 173,00
Zysk (strata) netto 21 247,00 25 066,00 6 365,00 7 553,00 201,00
Aktywa razem 187 176,00 228 978,00 217 868,00 241 258,00 243 246,00
Kapitał własny 141 914,00 154 277,00 153 313,00 158 172,00 153 146,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 30 563,09 30 563,09 30 563,09 30 563,09 30 563,09
Wartość księgowa na jedną akcję 4,64 5,05 5,02 5,18 5,01
Zysk (strata) na jedną akcję 0,70 0,82 0,21 0,25 0,01
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 213 696,00 231 773,00 247 441,00 246 274,00 282 201,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 31 286,00 21 581,00 21 177,00 20 824,00 13 251,00
Zysk (strata) brutto 30 785,00 38 638,00 26 964,00 36 610,00 14 201,00
Zysk (strata) netto 46 307,00 35 815,00 21 728,00 17 365,00 12 318,00
Aktywa razem 194 965,00 231 679,00 241 876,00 262 899,00 307 707,00
Kapitał własny 165 767,00 188 879,00 203 279,00 217 949,00 225 191,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 30 563,09 30 563,09 30 563,09 30 563,09 30 563,09
Wartość księgowa na jedną akcję 5,42 6,18 6,65 7,13 7,37
Zysk (strata) na jedną akcję 1,52 1,17 0,71 0,57 0,40
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
06.03.2015 2017 DM BPS 277 400 37 800 -
06.03.2015 2016 DM BPS 244 500 34 200 -
06.03.2015 2015 DM BPS 208 200 29 500 -
15.03.2014 2015 DM BPS 187 100 22 800 -
15.03.2014 2016 DM BPS 200 300 23 700 -
15.03.2014 2014 DM BPS 169 800 21 400 -
01.03.2014 2012 DM BPS 131 800 8 200 -
01.03.2014 2013 DM BPS 145 600 17 000 -
01.03.2014 2011 DM BPS 111 200 -5 000 -