STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MCR (MERCOR)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 65 299,00 63 147,00 53 951,00 60 217,00 62 405,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 219,00 758,00 3 014,00 3 671,00 6 434,00
Zysk (strata) brutto 6 786,00 2 574,00 2 204,00 5 160,00 6 639,00
Zysk (strata) netto 4 951,00 1 984,00 1 647,00 4 464,00 5 621,00
Aktywa razem 300 749,00 299 304,00 299 067,00 295 472,00 298 588,00
Kapitał własny 132 931,00 134 914,00 136 561,00 140 791,00 146 412,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 15 658,54 15 658,54 15 658,54 15 658,54 15 658,54
Wartość księgowa na jedną akcję 8,49 8,62 8,72 8,99 9,35
Zysk (strata) na jedną akcję 0,32 0,13 0,11 0,29 0,36
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 103 356,00 92 544,00 87 305,00 103 694,00 103 444,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 695,00 858,00 7 203,00 10 700,00 10 002,00
Zysk (strata) brutto 10 619,00 -204,00 6 611,00 9 818,00 9 148,00
Zysk (strata) netto 7 488,00 -201,00 4 939,00 6 595,00 6 619,00
Aktywa razem 344 651,00 345 750,00 352 477,00 361 046,00 355 913,00
Kapitał własny 141 506,00 144 829,00 149 508,00 154 087,00 161 066,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 15 658,54 15 658,54 15 658,54 15 658,54 15 658,54
Wartość księgowa na jedną akcję 9,04 9,25 9,55 9,84 10,29
Zysk (strata) na jedną akcję 0,48 -0,01 0,32 0,42 0,42
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 136 652,00 161 827,00 172 364,00 202 358,00 244 533,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 538,00 8 743,00 5 400,00 10 606,00 14 597,00
Zysk (strata) brutto 6 039,00 11 658,00 6 401,00 10 054,00 17 151,00
Zysk (strata) netto 2 893,00 8 210,00 1 679,00 7 373,00 13 102,00
Aktywa razem 413 866,00 236 830,00 262 379,00 276 696,00 299 304,00
Kapitał własny 130 697,00 125 441,00 113 701,00 121 812,00 134 914,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 15 658,54 15 658,54 15 658,54 15 658,54 15 658,54
Wartość księgowa na jedną akcję 8,35 8,01 7,26 7,78 8,62
Zysk (strata) na jedną akcję 0,19 0,52 0,11 0,47 0,84
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 206 377,00 231 725,00 269 498,00 318 467,00 370 919,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 058,00 12 100,00 11 051,00 18 315,00 24 951,00
Zysk (strata) brutto 12 589,00 10 156,00 9 203,00 15 040,00 21 021,00
Zysk (strata) netto 6 790,00 5 103,00 2 557,00 10 206,00 14 964,00
Aktywa razem 243 185,00 254 616,00 285 603,00 316 274,00 345 750,00
Kapitał własny 130 319,00 120 177,00 110 191,00 126 232,00 144 829,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 15 658,54 15 658,54 15 658,54 15 658,54 15 658,54
Wartość księgowa na jedną akcję 8,32 7,68 7,04 8,06 9,25
Zysk (strata) na jedną akcję 0,43 0,33 0,16 0,65 0,96
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
03.11.2013 2013 DM IDM SA 409 300 21 600 -
03.11.2013 2015 DM IDM SA 202 700 15 600 -
03.11.2013 2014 DM IDM SA 197 800 43 500 -
16.11.2008 2009 DM IDM SA 597 600 57 300 -
16.11.2008 2008 DM IDM SA 497 200 47 000 -
22.10.2008 2009 DM IDM SA 597 600 57 300 -
22.10.2008 2008 DM IDM SA 497 200 47 000 -
11.08.2008 2008 DM IDM SA 497 200 47 000 -
11.08.2008 2009 597 600 57 300 -
18.05.2008 2008 DM IDM SA 497 200 47 000 -