STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CEZ


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 24 644 000,00 18 669 000,00 19 189 000,00 24 443 000,00 25 705 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 551 000,00 93 000,00 -791 000,00 2 181 000,00 9 874 000,00
Zysk (strata) brutto 5 177 000,00 11 467 000,00 -2 716 000,00 3 126 000,00 8 283 000,00
Zysk (strata) netto 4 176 000,00 11 760 000,00 -2 217 000,00 3 073 000,00 6 707 000,00
Aktywa razem 589 931 000,00 601 709 000,00 579 591 000,00 622 086 000,00 689 199 000,00
Kapitał własny 194 843 000,00 195 334 000,00 193 029 000,00 203 479 000,00 210 764 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 537 989,76 537 989,76 537 989,76 537 989,76 537 989,76
Wartość księgowa na jedną akcję 362,17 363,08 358,80 378,22 391,76
Zysk (strata) na jedną akcję 7,76 21,86 -4,12 5,71 12,47
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 50 983 000,00 47 015 000,00 47 194 000,00 56 589 000,00 56 033 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 801 000,00 5 309 000,00 2 246 000,00 4 332 000,00 18 807 000,00
Zysk (strata) brutto 12 215 000,00 3 429 000,00 352 000,00 1 672 000,00 17 192 000,00
Zysk (strata) netto 9 824 000,00 2 935 000,00 88 000,00 925 000,00 13 805 000,00
Aktywa razem 675 762 000,00 678 804 000,00 671 957 000,00 704 574 000,00 783 393 000,00
Kapitał własny 251 585 000,00 242 984 000,00 243 383 000,00 250 761 000,00 268 339 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 537 989,76 537 989,76 537 989,76 537 989,76 537 989,76
Wartość księgowa na jedną akcję 467,64 451,65 452,39 466,11 498,78
Zysk (strata) na jedną akcję 18,26 5,46 0,16 1,72 25,66
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 81 219 000,00 80 350 000,00 74 984 000,00 78 985 000,00 86 945 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 411 000,00 1 455 000,00 2 891 000,00 -949 000,00 8 777 000,00
Zysk (strata) brutto 29 184 000,00 8 462 000,00 4 548 000,00 22 609 000,00 17 797 000,00
Zysk (strata) netto 28 115 000,00 8 834 000,00 5 105 000,00 23 776 000,00 17 393 000,00
Aktywa razem 518 380 000,00 536 934 000,00 532 770 000,00 626 075 000,00 622 086 000,00
Kapitał własny 220 569 000,00 200 698 000,00 187 507 000,00 183 212 000,00 203 479 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 537 989,76 537 989,76 537 989,76 537 989,76 537 989,76
Wartość księgowa na jedną akcję 409,99 373,05 348,53 340,55 378,22
Zysk (strata) na jedną akcję 52,26 16,42 9,49 44,19 32,33
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 206 674 000,00 202 009 000,00 199 000 000,00 181 318 000,00 201 781 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 28 961 000,00 26 114 000,00 25 620 000,00 19 759 000,00 26 429 000,00
Zysk (strata) brutto 26 895 000,00 19 328 000,00 22 753 000,00 13 517 000,00 18 411 000,00
Zysk (strata) netto 20 739 000,00 14 281 000,00 18 765 000,00 10 327 000,00 14 373 000,00
Aktywa razem 602 686 000,00 630 841 000,00 623 906 000,00 707 443 000,00 704 574 000,00
Kapitał własny 267 893 000,00 256 812 000,00 250 018 000,00 234 721 000,00 250 761 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 537 989,76 537 989,76 537 989,76 537 989,76 537 989,76
Wartość księgowa na jedną akcję 497,95 477,36 464,73 436,29 466,11
Zysk (strata) na jedną akcję 38,55 26,55 34,88 19,20 26,72
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
01.06.2011 2012 DM BZ WBK 213 100 43 800 Dane w CZK
01.06.2011 2011 DM BZ WBK 203 500 42 900 Dane w CZK
28.01.2011 2011 DM BPS 214 864 49 282 -
21.01.2011 2012 DM BPS 232 274 533 174 -
29.04.2010 2010 DM BPS 199 550 45 176 -
29.04.2010 2011 DM BPS 215 269 47 711 -
01.04.2010 2009 DM BPS 181 638 51 547 -
01.10.2007 2008 ING Securities 40 413 koron CZK
01.10.2007 2007 Komercni Banka 35 419 koron CZK