STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CEZ


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 15 692 000,00 19 861 000,00 24 537 000,00 24 644 000,00 18 669 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 239 000,00 -615 000,00 -288 000,00 4 544 000,00 93 000,00
Zysk (strata) brutto 28 232 000,00 -3 628 000,00 -2 935 000,00 3 170 000,00 11 467 000,00
Zysk (strata) netto 28 966 000,00 -3 235 000,00 -2 712 000,00 2 550 000,00 11 760 000,00
Aktywa razem 603 522 000,00 672 006 000,00 626 075 000,00 589 931 000,00 601 709 000,00
Kapitał własny 195 087 000,00 185 374 000,00 183 212 000,00 194 843 000,00 195 334 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 537 989,76 537 989,76 537 989,76 537 989,76 537 989,76
Wartość księgowa na jedną akcję 362,62 344,57 340,55 362,17 363,08
Zysk (strata) na jedną akcję 53,84 -6,01 -5,04 4,74 21,86
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 39 317 000,00 42 609 000,00 53 242 000,00 50 983 000,00 47 015 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 278 000,00 4 048 000,00 3 034 000,00 11 793 000,00 5 309 000,00
Zysk (strata) brutto 420 000,00 2 244 000,00 1 950 000,00 10 208 000,00 3 429 000,00
Zysk (strata) netto 388 000,00 1 485 000,00 1 333 000,00 8 198 000,00 2 935 000,00
Aktywa razem 671 642 000,00 742 879 000,00 707 443 000,00 675 762 000,00 678 804 000,00
Kapitał własny 238 342 000,00 233 039 000,00 234 721 000,00 251 585 000,00 242 984 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 537 989,76 537 989,76 537 989,76 537 989,76 537 989,76
Wartość księgowa na jedną akcję 443,02 433,17 436,29 467,64 451,65
Zysk (strata) na jedną akcję 0,72 2,76 2,48 15,24 5,46
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 83 705 000,00 81 219 000,00 80 350 000,00 74 984 000,00 78 985 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 827 000,00 8 411 000,00 1 455 000,00 2 891 000,00 -949 000,00
Zysk (strata) brutto 22 688 000,00 29 184 000,00 8 462 000,00 4 548 000,00 22 609 000,00
Zysk (strata) netto 20 910 000,00 28 115 000,00 8 834 000,00 5 105 000,00 23 776 000,00
Aktywa razem 537 183 000,00 518 380 000,00 536 934 000,00 532 770 000,00 626 075 000,00
Kapitał własny 206 132 000,00 220 569 000,00 200 698 000,00 187 507 000,00 183 212 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 537 989,76 537 989,76 537 989,76 537 989,76 537 989,76
Wartość księgowa na jedną akcję 383,15 409,99 373,05 348,53 340,55
Zysk (strata) na jedną akcję 38,87 52,26 16,42 9,49 44,19
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 198 306 000,00 206 674 000,00 202 009 000,00 199 000 000,00 181 318 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 36 946 000,00 28 961 000,00 26 114 000,00 25 620 000,00 19 759 000,00
Zysk (strata) brutto 28 656 000,00 26 895 000,00 19 328 000,00 22 753 000,00 13 517 000,00
Zysk (strata) netto 22 403 000,00 20 739 000,00 14 281 000,00 18 765 000,00 10 327 000,00
Aktywa razem 627 870 000,00 602 686 000,00 630 841 000,00 623 906 000,00 707 443 000,00
Kapitał własny 261 308 000,00 267 893 000,00 256 812 000,00 250 018 000,00 234 721 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 537 989,76 537 989,76 537 989,76 537 989,76 537 989,76
Wartość księgowa na jedną akcję 485,71 497,95 477,36 464,73 436,29
Zysk (strata) na jedną akcję 41,64 38,55 26,55 34,88 19,20
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
01.06.2011 2012 DM BZ WBK 213 100 43 800 Dane w CZK
01.06.2011 2011 DM BZ WBK 203 500 42 900 Dane w CZK
28.01.2011 2011 DM BPS 214 864 49 282 -
21.01.2011 2012 DM BPS 232 274 533 174 -
29.04.2010 2010 DM BPS 199 550 45 176 -
29.04.2010 2011 DM BPS 215 269 47 711 -
01.04.2010 2009 DM BPS 181 638 51 547 -
01.10.2007 2008 ING Securities 40 413 koron CZK
01.10.2007 2007 Komercni Banka 35 419 koron CZK