STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OPG (ORCOGROUP)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ' IVQ'09 IVQ'10 IVQ'11 IVQ'12
Przychody netto ze sprzedaży - 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto - 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) netto - 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktywa razem - 558 298,00 464 276,00 475 241,00 504 015,00
Kapitał własny - 70 232,00 253 305,00 219 715,00 361 992,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 4 294 547,87 5 762 085,06 6 992 085,06 40 997 084,49
Wartość księgowa na jedną akcję - 0,02 0,04 0,03 0,01
Zysk (strata) na jedną akcję - 0,00 0,00 0,00 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 4 744,00 5 078,00 4 875,00 12 018,00 7 583,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -536,00 -58,00 3 632,00 -1 253,00 3 009,00
Zysk (strata) brutto 15 638,00 6 706,00 21 354,00 25 201,00 17 649,00
Zysk (strata) netto 12 667,00 5 753,00 17 354,00 87 737,00 14 165,00
Aktywa razem 2 071 034,00 2 638 975,00 2 736 811,00 3 192 868,00 3 618 336,00
Kapitał własny 574 354,00 578 205,00 602 708,00 868 866,00 882 903,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 314 507,63 1 314 507,63 1 314 507,63 1 314 507,63 1 314 507,63
Wartość księgowa na jedną akcję 0,44 0,44 0,46 0,66 0,67
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,00 0,01 0,07 0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2009 2010 2011 2012
Przychody netto ze sprzedaży - 999,00 7 198,00 7 634,00 6 949,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - -196 988,00 -75 830,00 -16 103,00 -37 858,00
Zysk (strata) brutto - -238 936,00 167 538,00 -51 849,00 -56 428,00
Zysk (strata) netto - -238 936,00 167 538,00 -51 849,00 -56 428,00
Aktywa razem - 558 298,00 464 276,00 475 241,00 504 015,00
Kapitał własny - 70 232,00 253 305,00 219 715,00 361 992,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 4 294 547,87 5 762 085,06 6 992 085,06 40 997 084,49
Wartość księgowa na jedną akcję - 0,02 0,04 0,03 0,01
Zysk (strata) na jedną akcję - -0,06 0,03 -0,01 -0,00
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 75 176,00 13 960,00 15 097,00 6 494,00 26 715,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 961,00 -13 336,00 8 295,00 3 092,00 1 785,00
Zysk (strata) brutto -22 720,00 -21 020,00 51 352,00 146 826,00 68 899,00
Zysk (strata) netto -23 616,00 -20 471,00 164 245,00 137 586,00 123 511,00
Aktywa razem 374 114,00 378 562,00 613 666,00 1 980 303,00 3 192 868,00
Kapitał własny 205 510,00 204 402,00 412 798,00 628 371,00 868 866,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 145 076,29 3 145 076,29 1 314 507,63 1 314 507,63 1 314 507,63
Wartość księgowa na jedną akcję 0,07 0,07 0,31 0,48 0,66
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,01 0,13 0,11 0,09
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
03.04.2009 2009 Erste Bank Sparkassen 305 400 -151 900 -