STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

NCT (NORTHCOAST)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 36 578,00 34 632,00 44 731,00 44 564,00 44 918,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 338,00 2 509,00 2 858,00 2 659,00 4 033,00
Zysk (strata) brutto -6 001,00 2 605,00 3 482,00 2 403,00 4 724,00
Zysk (strata) netto -6 418,00 2 069,00 2 867,00 1 902,00 3 721,00
Aktywa razem 76 213,00 79 201,00 97 418,00 93 522,00 98 442,00
Kapitał własny 55 477,00 57 546,00 60 412,00 62 314,00 65 395,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 200,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00
Wartość księgowa na jedną akcję 17,34 17,98 18,88 19,47 20,44
Zysk (strata) na jedną akcję -2,01 0,65 0,90 0,59 1,16
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 47 308,00 44 915,00 56 813,00 54 836,00 53 652,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 637,00 2 764,00 4 316,00 3 367,00 3 688,00
Zysk (strata) brutto 1 315,00 2 639,00 4 298,00 2 821,00 3 940,00
Zysk (strata) netto 1 131,00 2 069,00 3 013,00 2 314,00 4 423,00
Aktywa razem 94 788,00 103 718,00 104 734,00 97 976,00 102 020,00
Kapitał własny 38 566,00 40 635,00 34 460,00 36 774,00 40 557,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 200,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00
Wartość księgowa na jedną akcję 12,05 12,70 10,77 11,49 12,67
Zysk (strata) na jedną akcję 0,35 0,65 0,94 0,72 1,38
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 73 835,00 104 933,00 121 119,00 140 256,00 168 845,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -66,00 2 199,00 6 944,00 9 623,00 12 059,00
Zysk (strata) brutto -5 524,00 200,00 7 432,00 1 394,00 13 213,00
Zysk (strata) netto -4 528,00 54,00 6 023,00 -450,00 10 558,00
Aktywa razem 83 815,00 86 300,00 85 985,00 76 213,00 98 442,00
Kapitał własny 50 490,00 50 544,00 56 567,00 55 477,00 65 395,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 200,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00
Wartość księgowa na jedną akcję 15,78 15,80 17,68 17,34 20,44
Zysk (strata) na jedną akcję -1,42 0,02 1,88 -0,14 3,30
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 151 671,00 168 748,00 188 145,00 186 236,00 210 216,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 886,00 861,00 3 099,00 6 743,00 14 135,00
Zysk (strata) brutto -4 795,00 -1 120,00 3 788,00 5 295,00 13 698,00
Zysk (strata) netto -4 525,00 -962,00 5 631,00 5 370,00 11 819,00
Aktywa razem 110 304,00 111 543,00 103 064,00 94 788,00 102 020,00
Kapitał własny 29 167,00 28 205,00 33 836,00 38 566,00 40 557,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 200,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00
Wartość księgowa na jedną akcję 9,12 8,81 10,57 12,05 12,67
Zysk (strata) na jedną akcję -1,41 -0,30 1,76 1,68 3,69
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
17.01.2007 2007 DM Millennium 90 800 11 200 -
17.01.2007 2008 DM Millennium 111 200 13 200 -
11.01.2007 2007 DM BZ WBK 104 000 10 300 -
11.01.2007 2008 DM BZ WBK 125 000 11 900 -