STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GKI (IMMOBILE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 573,00 1 547,00 2 159,00 1 716,00 1 676,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 772,00 -1 534,00 -1 877,00 -606,00 -1 261,00
Zysk (strata) brutto 1 197,00 3 101,00 -3 496,00 -532,00 2 274,00
Zysk (strata) netto 129,00 3 141,00 -2 871,00 8,00 1 958,00
Aktywa razem 221 495,00 210 883,00 210 733,00 221 789,00 249 321,00
Kapitał własny 165 433,00 168 768,00 165 689,00 165 697,00 161 626,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 75 362,93 75 362,93 75 362,93 75 362,93 75 362,93
Wartość księgowa na jedną akcję 2,20 2,24 2,20 2,20 2,15
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,04 -0,04 0,00 0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 88 653,00 92 166,00 86 776,00 61 840,00 93 711,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 551,00 10 064,00 -2 851,00 493,00 1 869,00
Zysk (strata) brutto 5 165,00 9 592,00 -5 284,00 -1 516,00 1 551,00
Zysk (strata) netto 706,00 7 858,00 -4 044,00 -766,00 -293,00
Aktywa razem 449 318,00 444 279,00 424 452,00 499 987,00 610 052,00
Kapitał własny 185 827,00 193 703,00 190 404,00 189 641,00 183 199,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 75 362,93 75 362,93 75 362,93 75 362,93 75 362,93
Wartość księgowa na jedną akcję 2,47 2,57 2,53 2,52 2,43
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,10 -0,05 -0,01 -0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 9 710,00 9 718,00 7 391,00 7 427,00 6 905,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -23 948,00 693,00 -1 925,00 29 518,00 -3 593,00
Zysk (strata) brutto -27 219,00 -4 679,00 -10 487,00 31 676,00 379,00
Zysk (strata) netto -22 114,00 -4 394,00 -9 753,00 26 156,00 -197,00
Aktywa razem 266 080,00 266 718,00 181 334,00 213 528,00 210 733,00
Kapitał własny 129 782,00 127 026,00 147 987,00 171 162,00 165 689,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 72 862,93 72 862,93 75 362,93 75 362,93 75 362,93
Wartość księgowa na jedną akcję 1,78 1,74 1,96 2,27 2,20
Zysk (strata) na jedną akcję -0,30 -0,06 -0,13 0,35 -0,00
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 90 860,00 98 311,00 106 713,00 260 482,00 346 939,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 925,00 11 862,00 8 738,00 14 566,00 21 330,00
Zysk (strata) brutto -12 455,00 7 651,00 21 283,00 16 068,00 14 686,00
Zysk (strata) netto 2 842,00 2 295,00 18 200,00 5 769,00 6 725,00
Aktywa razem 263 417,00 279 939,00 392 879,00 453 854,00 424 452,00
Kapitał własny 143 884,00 148 036,00 171 443,00 187 966,00 190 404,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 72 862,93 72 862,93 75 362,93 75 362,93 75 362,93
Wartość księgowa na jedną akcję 1,98 2,03 2,28 2,49 2,53
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 0,03 0,24 0,08 0,09
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
01.06.2013 2015 DM BPS 142 700 14 000 -
01.06.2013 2014 DM BPS 140 600 13 500 -
01.06.2013 2011 DM BPS 55 700 -2 000 -
01.06.2013 2012 DM BPS 88 500 11 300 -
01.06.2013 2013 DM BPS 118 800 9 000 -