STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GKI (IMMOBILE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 2 159,00 1 716,00 1 676,00 2 141,00 292,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 877,00 -606,00 -1 261,00 -374,00 -1 424,00
Zysk (strata) brutto -3 496,00 -532,00 2 274,00 637,00 -1 405,00
Zysk (strata) netto -2 871,00 8,00 1 958,00 619,00 -2 023,00
Aktywa razem 210 733,00 221 789,00 249 321,00 260 287,00 254 564,00
Kapitał własny 165 689,00 165 697,00 161 626,00 162 238,00 160 215,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 75 362,93 75 362,93 75 362,93 75 362,93 75 362,93
Wartość księgowa na jedną akcję 2,20 2,20 2,15 2,15 2,13
Zysk (strata) na jedną akcję -0,04 0,00 0,03 0,01 -0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 86 777,00 61 840,00 93 711,00 115 746,00 147 568,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 945,00 493,00 1 869,00 5 472,00 2 668,00
Zysk (strata) brutto -5 378,00 -1 516,00 1 551,00 2 311,00 2 271,00
Zysk (strata) netto -4 333,00 -766,00 -293,00 1 264,00 -2 472,00
Aktywa razem 424 402,00 499 987,00 610 052,00 656 367,00 692 742,00
Kapitał własny 189 494,00 189 641,00 183 199,00 184 786,00 194 824,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 75 362,93 75 362,93 75 362,93 75 362,93 75 362,93
Wartość księgowa na jedną akcję 2,51 2,52 2,43 2,45 2,59
Zysk (strata) na jedną akcję -0,06 -0,01 -0,00 0,02 -0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 9 718,00 7 391,00 7 427,00 6 905,00 5 825,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 693,00 -1 925,00 29 518,00 -3 593,00 -3 674,00
Zysk (strata) brutto -4 679,00 -10 487,00 31 676,00 379,00 966,00
Zysk (strata) netto -4 394,00 -9 753,00 26 156,00 -197,00 555,00
Aktywa razem 266 718,00 181 334,00 213 528,00 210 733,00 254 564,00
Kapitał własny 127 026,00 147 987,00 171 162,00 165 689,00 160 215,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 72 862,93 75 362,93 75 362,93 75 362,93 75 362,93
Wartość księgowa na jedną akcję 1,74 1,96 2,27 2,20 2,13
Zysk (strata) na jedną akcję -0,06 -0,13 0,35 -0,00 0,01
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 98 311,00 106 713,00 260 482,00 346 940,00 418 865,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 862,00 8 738,00 14 566,00 21 236,00 10 501,00
Zysk (strata) brutto 7 651,00 21 283,00 16 068,00 14 592,00 4 616,00
Zysk (strata) netto 2 295,00 18 200,00 5 769,00 6 436,00 -2 267,00
Aktywa razem 279 939,00 392 879,00 453 854,00 424 402,00 692 742,00
Kapitał własny 148 036,00 171 443,00 187 966,00 189 494,00 194 824,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 72 862,93 75 362,93 75 362,93 75 362,93 75 362,93
Wartość księgowa na jedną akcję 2,03 2,28 2,49 2,51 2,59
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 0,24 0,08 0,09 -0,03
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
01.06.2013 2015 DM BPS 142 700 14 000 -
01.06.2013 2014 DM BPS 140 600 13 500 -
01.06.2013 2011 DM BPS 55 700 -2 000 -
01.06.2013 2012 DM BPS 88 500 11 300 -
01.06.2013 2013 DM BPS 118 800 9 000 -