STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PMP (PAMAPOL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 73 529,00 60 944,00 50 180,00 52 143,00 50 165,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 763,00 365,00 -3 136,00 -2 364,00 -2 420,00
Zysk (strata) brutto 2 286,00 -174,00 -3 581,00 -2 678,00 -2 854,00
Zysk (strata) netto 1 974,00 -381,00 -3 652,00 -2 618,00 -2 544,00
Aktywa razem 195 509,00 195 914,00 180 440,00 187 071,00 192 135,00
Kapitał własny 124 177,00 123 796,00 120 144,00 117 524,00 114 980,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 34 750,05 34 750,05 34 750,05 34 750,05 34 750,05
Wartość księgowa na jedną akcję 3,57 3,56 3,46 3,38 3,31
Zysk (strata) na jedną akcję 0,06 -0,01 -0,11 -0,08 -0,07
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 142 511,00 134 587,00 123 945,00 144 386,00 153 339,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 968,00 847,00 -3 148,00 260,00 2 358,00
Zysk (strata) brutto 4 155,00 -584,00 -4 679,00 -918,00 234,00
Zysk (strata) netto 3 414,00 -907,00 -4 628,00 -1 000,00 -309,00
Aktywa razem 337 564,00 314 082,00 324 497,00 343 922,00 351 229,00
Kapitał własny 103 938,00 102 922,00 98 294,00 97 294,00 96 985,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 34 750,05 34 750,05 34 750,05 34 750,05 34 750,05
Wartość księgowa na jedną akcję 2,99 2,96 2,83 2,80 2,79
Zysk (strata) na jedną akcję 0,10 -0,03 -0,13 -0,03 -0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 219 662,00 248 954,00 259 901,00 228 521,00 213 432,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 476,00 5 092,00 4 978,00 2 955,00 -7 556,00
Zysk (strata) brutto 6 546,00 2 807,00 3 327,00 1 252,00 -9 289,00
Zysk (strata) netto 6 092,00 2 136,00 2 223,00 587,00 -9 197,00
Aktywa razem 188 710,00 205 379,00 206 545,00 195 509,00 192 135,00
Kapitał własny 119 231,00 121 367,00 123 590,00 124 177,00 114 980,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 34 750,05 34 750,05 34 750,05 34 750,05 34 750,05
Wartość księgowa na jedną akcję 3,43 3,49 3,56 3,57 3,31
Zysk (strata) na jedną akcję 0,18 0,06 0,06 0,02 -0,27
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 416 089,00 453 557,00 489 529,00 513 263,00 556 257,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 505,00 9 841,00 3 798,00 5 752,00 317,00
Zysk (strata) brutto 1 548,00 4 418,00 116,00 794,00 -5 947,00
Zysk (strata) netto 1 071,00 3 205,00 -2 351,00 700,00 -6 844,00
Aktywa razem 318 842,00 336 769,00 310 696,00 337 564,00 351 229,00
Kapitał własny 106 454,00 109 659,00 103 238,00 103 938,00 96 985,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 34 750,05 34 750,05 34 750,05 34 750,05 34 750,05
Wartość księgowa na jedną akcję 3,06 3,16 2,97 2,99 2,79
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 0,09 -0,07 0,02 -0,20
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
16.04.2008 2009 DM PKO BP 496 630 20 540 -
16.04.2008 2008 DM PKO BP 462 350 15 070 -
29.01.2007 2007 DM PKO BP 209 430 22 560 -
29.01.2007 2008 DM PKO BP 222 400 24 000 -
23.05.2006 2007 DM PKO BP 2 094 300 204 200 -
23.05.2006 2006 DM PKO BP 1 826 800 146 400 -