STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PMP (PAMAPOL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 56 777,00 45 832,00 52 382,00 73 529,00 60 944,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 160,00 -1 599,00 630,00 2 763,00 365,00
Zysk (strata) brutto 629,00 -1 927,00 263,00 2 286,00 -174,00
Zysk (strata) netto 426,00 -1 883,00 70,00 1 974,00 -381,00
Aktywa razem 190 486,00 181 612,00 190 433,00 195 509,00 195 914,00
Kapitał własny 124 016,00 122 133,00 122 203,00 124 177,00 123 796,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 34 750,05 34 750,05 34 750,05 34 750,05 34 750,05
Wartość księgowa na jedną akcję 3,57 3,52 3,52 3,57 3,56
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 -0,05 0,00 0,06 -0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 128 115,00 115 704,00 126 933,00 142 511,00 134 587,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 767,00 -3 339,00 2 356,00 4 968,00 847,00
Zysk (strata) brutto 642,00 -4 923,00 919,00 4 155,00 -584,00
Zysk (strata) netto 426,00 -503,00 619,00 3 414,00 -907,00
Aktywa razem 296 502,00 293 839,00 320 780,00 337 564,00 314 082,00
Kapitał własny 107 734,00 103 975,00 104 594,00 103 938,00 102 922,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 34 750,05 34 750,05 34 750,05 34 750,05 34 750,05
Wartość księgowa na jedną akcję 3,10 2,99 3,01 2,99 2,96
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 -0,01 0,02 0,10 -0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 177 295,00 219 662,00 248 954,00 259 901,00 228 521,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 006,00 8 476,00 5 092,00 4 978,00 2 955,00
Zysk (strata) brutto 1 073,00 6 546,00 2 807,00 3 327,00 1 252,00
Zysk (strata) netto 714,00 6 092,00 2 136,00 2 223,00 587,00
Aktywa razem 182 370,00 188 710,00 205 379,00 206 545,00 195 509,00
Kapitał własny 101 556,00 119 231,00 121 367,00 123 590,00 124 177,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 23 166,70 34 750,05 34 750,05 34 750,05 34 750,05
Wartość księgowa na jedną akcję 4,38 3,43 3,49 3,56 3,57
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 0,18 0,06 0,06 0,02
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 379 964,00 416 089,00 453 557,00 489 529,00 513 263,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 121,00 7 505,00 9 841,00 3 798,00 5 752,00
Zysk (strata) brutto 561,00 1 548,00 4 418,00 116,00 794,00
Zysk (strata) netto 606,00 1 071,00 3 205,00 -2 351,00 700,00
Aktywa razem 337 668,00 318 842,00 336 769,00 310 696,00 337 564,00
Kapitał własny 94 621,00 106 454,00 109 659,00 103 238,00 103 938,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 23 166,70 34 750,05 34 750,05 34 750,05 34 750,05
Wartość księgowa na jedną akcję 4,08 3,06 3,16 2,97 2,99
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 0,03 0,09 -0,07 0,02
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
16.04.2008 2009 DM PKO BP 496 630 20 540 -
16.04.2008 2008 DM PKO BP 462 350 15 070 -
29.01.2007 2007 DM PKO BP 209 430 22 560 -
29.01.2007 2008 DM PKO BP 222 400 24 000 -
23.05.2006 2007 DM PKO BP 2 094 300 204 200 -
23.05.2006 2006 DM PKO BP 1 826 800 146 400 -