STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SEK (SEKO)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 33 787,00 38 997,00 63 651,00 46 520,00 40 347,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 83,00 820,00 5 319,00 2 968,00 597,00
Zysk (strata) brutto -95,00 1 021,00 5 226,00 2 926,00 600,00
Zysk (strata) netto -86,00 818,00 4 220,00 2 356,00 494,00
Aktywa razem 120 204,00 122 894,00 139 708,00 131 250,00 117 598,00
Kapitał własny 67 326,00 68 144,00 72 364,00 74 720,00 70 825,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 650,00 6 650,00 6 650,00 6 650,00 6 650,00
Wartość księgowa na jedną akcję 10,12 10,25 10,88 11,24 10,65
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 0,12 0,64 0,35 0,07
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 130 284,00 141 303,00 152 227,00 184 674,00 183 762,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 840,00 6 289,00 6 151,00 10 876,00 11 162,00
Zysk (strata) brutto 5 693,00 6 221,00 5 582,00 11 184,00 11 035,00
Zysk (strata) netto 4 589,00 5 021,00 4 485,00 9 007,00 8 891,00
Aktywa razem 105 913,00 108 558,00 119 914,00 120 512,00 139 708,00
Kapitał własny 54 271,00 57 163,00 59 520,00 66 466,00 72 364,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 650,00 6 650,00 6 650,00 6 650,00 6 650,00
Wartość księgowa na jedną akcję 8,16 8,60 8,95 10,00 10,88
Zysk (strata) na jedną akcję 0,69 0,76 0,67 1,35 1,34
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
01.03.2007 2007 DM Polonia Net 95 700 3 460 -