STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PLZ (PLAZACNTR)


RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'16 IIQ'17 IVQ'17 IIQ'18 IVQ'18
Przychody netto ze sprzedaży 23 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -45 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto -36 029,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) netto -36 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktywa razem 322 124,00 222 145,00 140 675,00 89 719,00 61 940,00
Kapitał własny 36 623,00 28 969,00 8 363,00 -814,00 -29 401,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 855,60 6 855,60 6 855,60 6 855,60 6 855,60
Wartość księgowa na jedną akcję 5,34 4,23 1,22 -0,12 -4,29
Zysk (strata) na jedną akcję -5,29 0,00 0,00 0,00 0,00
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 60 738,00 54 088,00 45 006,00 200 866,00 2 333,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -86 429,00 -16 174,00 -34 626,00 -7 766,00 -33 162,00
Zysk (strata) brutto -120 969,00 -45 095,00 -45 806,00 -25 562,00 -39 378,00
Zysk (strata) netto -119 687,00 -46 116,00 -46 517,00 -26 563,00 -38 365,00
Aktywa razem 466 097,00 392 011,00 322 124,00 140 675,00 61 940,00
Kapitał własny 118 901,00 82 102,00 36 623,00 8 363,00 -29 401,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 855,60 6 855,60 6 855,60 6 855,60 6 855,60
Wartość księgowa na jedną akcję 17,34 11,98 5,34 1,22 -4,29
Zysk (strata) na jedną akcję -17,46 -6,73 -6,79 -3,88 -5,60
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
16.12.2011 2012 KBC Securities 199 800 32 600 DANE W EURO
16.12.2011 2013 KBC Securities 218 900 7 500 DANE W EURO