STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PLZ (PLAZACNTR)


RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'17 IVQ'17 IIQ'18 IVQ'18 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktywa razem 222 145,00 140 675,00 89 719,00 61 940,00 60 000,00
Kapitał własny 28 969,00 8 363,00 -814,00 -29 401,00 -40 035,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 855,60 6 855,60 6 855,60 6 855,60 6 855,60
Wartość księgowa na jedną akcję 4,23 1,22 -0,12 -4,29 -5,84
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 60 738,00 54 088,00 45 006,00 200 866,00 2 333,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -86 429,00 -16 174,00 -34 626,00 -7 766,00 -33 162,00
Zysk (strata) brutto -120 969,00 -45 095,00 -45 806,00 -25 562,00 -39 378,00
Zysk (strata) netto -119 687,00 -46 116,00 -46 517,00 -26 563,00 -38 365,00
Aktywa razem 466 097,00 392 011,00 322 124,00 140 675,00 61 940,00
Kapitał własny 118 901,00 82 102,00 36 623,00 8 363,00 -29 401,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 855,60 6 855,60 6 855,60 6 855,60 6 855,60
Wartość księgowa na jedną akcję 17,34 11,98 5,34 1,22 -4,29
Zysk (strata) na jedną akcję -17,46 -6,73 -6,79 -3,88 -5,60
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
16.12.2011 2012 KBC Securities 199 800 32 600 DANE W EURO
16.12.2011 2013 KBC Securities 218 900 7 500 DANE W EURO