STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PLZ (PLAZACNTR)


RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'17 IIQ'18 IVQ'18 IIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktywa razem 140 675,00 89 719,00 61 940,00 60 000,00 56 101,00
Kapitał własny 8 363,00 -814,00 -29 401,00 -40 035,00 -50 647,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 855,60 6 855,60 6 855,60 6 855,60 6 855,60
Wartość księgowa na jedną akcję 1,22 -0,12 -4,29 -5,84 -7,39
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 54 088,00 45 006,00 200 866,00 2 333,00 3 684,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -16 174,00 -34 626,00 -7 766,00 -33 162,00 -2 052,00
Zysk (strata) brutto -45 095,00 -45 806,00 -25 562,00 -39 378,00 -21 096,00
Zysk (strata) netto -46 116,00 -46 517,00 -26 563,00 -38 365,00 -21 167,00
Aktywa razem 392 011,00 322 124,00 140 675,00 61 940,00 56 101,00
Kapitał własny 82 102,00 36 623,00 8 363,00 -29 401,00 -50 647,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 855,60 6 855,60 6 855,60 6 855,60 6 855,60
Wartość księgowa na jedną akcję 11,98 5,34 1,22 -4,29 -7,39
Zysk (strata) na jedną akcję -6,73 -6,79 -3,88 -5,60 -3,09
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
16.12.2011 2012 KBC Securities 199 800 32 600 DANE W EURO
16.12.2011 2013 KBC Securities 218 900 7 500 DANE W EURO