STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EGS (ERGIS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 124 177,00 111 468,00 131 086,00 130 320,00 123 698,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 705,00 1 058,00 6 817,00 5 615,00 5 548,00
Zysk (strata) brutto 4 799,00 -5 840,00 6 580,00 4 944,00 5 210,00
Zysk (strata) netto 4 000,00 -6 745,00 5 171,00 3 652,00 4 505,00
Aktywa razem 346 319,00 350 362,00 357 409,00 353 977,00 345 841,00
Kapitał własny 209 262,00 202 024,00 207 195,00 207 068,00 211 572,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 38 094,60 38 094,60 38 094,60 38 094,60 37 789,94
Wartość księgowa na jedną akcję 5,49 5,30 5,44 5,44 5,60
Zysk (strata) na jedną akcję 0,11 -0,18 0,14 0,10 0,12
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 195 697,00 182 100,00 201 899,00 202 011,00 192 867,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 444,00 -107,00 6 716,00 7 645,00 7 184,00
Zysk (strata) brutto 4 518,00 -1 065,00 5 438,00 5 899,00 5 675,00
Zysk (strata) netto 3 921,00 -3 627,00 3 868,00 4 076,00 5 117,00
Aktywa razem 500 743,00 506 647,00 522 174,00 513 759,00 497 412,00
Kapitał własny 215 608,00 211 431,00 215 299,00 215 521,00 220 841,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 38 094,60 38 094,60 38 094,60 38 094,60 37 789,94
Wartość księgowa na jedną akcję 5,66 5,55 5,65 5,66 5,84
Zysk (strata) na jedną akcję 0,10 -0,10 0,10 0,11 0,14
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 391 631,00 406 387,00 428 027,00 468 873,00 482 894,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19 736,00 25 685,00 22 326,00 23 837,00 21 217,00
Zysk (strata) brutto 17 714,00 -21 876,00 23 033,00 43 748,00 15 422,00
Zysk (strata) netto 14 463,00 -17 684,00 18 910,00 35 161,00 10 868,00
Aktywa razem 360 548,00 333 067,00 304 889,00 349 126,00 350 362,00
Kapitał własny 192 619,00 169 019,00 175 940,00 200 706,00 202 024,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 39 435,99 39 435,99 39 435,99 38 412,13 38 094,60
Wartość księgowa na jedną akcję 4,88 4,29 4,46 5,23 5,30
Zysk (strata) na jedną akcję 0,37 -0,45 0,48 0,92 0,29
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 667 531,00 675 100,00 695 562,00 749 558,00 776 311,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 31 131,00 30 223,00 35 460,00 33 537,00 21 970,00
Zysk (strata) brutto 24 092,00 -18 979,00 30 203,00 29 909,00 17 252,00
Zysk (strata) netto 19 030,00 -16 196,00 23 753,00 20 745,00 11 646,00
Aktywa razem 491 506,00 467 779,00 422 202,00 473 233,00 506 647,00
Kapitał własny 215 747,00 193 526,00 200 070,00 208 995,00 211 431,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 39 435,99 39 435,99 39 435,99 38 412,13 38 094,60
Wartość księgowa na jedną akcję 5,47 4,91 5,07 5,44 5,55
Zysk (strata) na jedną akcję 0,48 -0,41 0,60 0,54 0,31
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
28.07.2015 2017 DM BOŚ S.A. 740 700 30 100 -
28.07.2015 2014 DM BOŚ S.A. 667 400 18 600 -
28.07.2015 2015 DM BOŚ S.A. 688 800 24 400 -
28.07.2015 2016 DM BOŚ S.A. 723 200 28 600 -