STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FER (FERRUM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 93 690,00 102 765,00 114 782,00 66 653,00 116 743,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 118,00 4 761,00 1 659,00 -5 269,00 210,00
Zysk (strata) brutto -4 809,00 1 810,00 86,00 -8 793,00 -4 375,00
Zysk (strata) netto -4 718,00 1 887,00 86,00 -8 895,00 -4 326,00
Aktywa razem 335 526,00 330 721,00 340 890,00 333 579,00 352 792,00
Kapitał własny 97 973,00 99 785,00 99 871,00 90 942,00 86 617,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 57 911,49 57 911,49 57 911,49 57 911,49 57 911,49
Wartość księgowa na jedną akcję 1,69 1,72 1,73 1,57 1,50
Zysk (strata) na jedną akcję -0,08 0,03 0,00 -0,15 -0,08
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 107 375,00 123 661,00 130 697,00 87 693,00 141 373,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 417,00 6 294,00 3 638,00 -4 860,00 1 834,00
Zysk (strata) brutto -2 610,00 3 159,00 2 079,00 -8 871,00 -1 949,00
Zysk (strata) netto -2 958,00 3 163,00 1 683,00 -9 294,00 -2 733,00
Aktywa razem 386 767,00 384 284,00 397 257,00 401 935,00 454 347,00
Kapitał własny 125 804,00 128 883,00 130 566,00 121 230,00 118 497,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 57 911,49 57 911,49 57 911,49 57 911,49 57 911,49
Wartość księgowa na jedną akcję 2,17 2,23 2,26 2,09 2,05
Zysk (strata) na jedną akcję -0,05 0,06 0,03 -0,16 -0,05
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 254 291,00 246 522,00 246 037,00 276 376,00 377 890,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -58 711,00 503,00 -47 171,00 -5 897,00 -967,00
Zysk (strata) brutto -64 326,00 -3 545,00 -52 129,00 -14 367,00 -11 706,00
Zysk (strata) netto -54 601,00 -3 619,00 -49 153,00 -13 631,00 -11 640,00
Aktywa razem 223 147,00 213 438,00 200 471,00 264 462,00 333 579,00
Kapitał własny 36 646,00 32 781,00 -16 436,00 102 691,00 90 942,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 24 543,25 24 543,25 24 543,25 57 911,49 57 911,49
Wartość księgowa na jedną akcję 1,49 1,34 -0,67 1,77 1,57
Zysk (strata) na jedną akcję -2,23 -0,15 -2,00 -0,24 -0,20
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 311 374,00 308 834,00 305 757,00 353 171,00 449 426,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -51 970,00 6 405,00 -43 725,00 5 418,00 5 489,00
Zysk (strata) brutto -58 110,00 1 873,00 -48 924,00 -4 175,00 -6 243,00
Zysk (strata) netto -49 658,00 780,00 -46 857,00 -5 533,00 -7 406,00
Aktywa razem 262 718,00 264 512,00 257 734,00 327 177,00 401 935,00
Kapitał własny 47 993,00 48 502,00 1 557,00 128 762,00 121 230,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 24 543,25 24 543,25 24 543,25 57 911,49 57 911,49
Wartość księgowa na jedną akcję 1,96 1,98 0,06 2,22 2,09
Zysk (strata) na jedną akcję -2,02 0,03 -1,91 -0,10 -0,13
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
22.04.2002 2001 zarząd 144 600 -16 500 Strata na działalności operacyjnej wyniosła 16,6 mln zł
05.02.2001 2001 zarząd 188 095 4 141 W dniu 04.07.2001 r. prognoza została anulowana
02.02.2001 2000 zarząd 154 800 -44 200 Zmiana związana z kosztami restrukturyzacji i zwolnień pracowników wzrost kosztów obsługi zadłużenia
04.10.2000 2000 zarząd 166 657 -34 962 -
22.12.1999 2000 zarząd 234 361 3 039 -
17.12.1999 2000 Elimar 158 000 3 410 -
17.12.1999 1999 Elimar 156 000 3 390 -
16.09.1999 1999 zarząd 156 439 3 395 -
27.11.1998 1999 zarząd 218 188 8 456 -
12.05.1998 1999 zarząd 217 900 8 500 -