STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FER (FERRUM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 65 108,00 72 233,00 81 125,00 93 690,00 102 765,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 692,00 -2 462,00 -3 286,00 -2 118,00 4 761,00
Zysk (strata) brutto -3 668,00 -4 629,00 -7 341,00 -4 809,00 1 810,00
Zysk (strata) netto -2 939,00 -4 066,00 -7 175,00 -4 718,00 1 887,00
Aktywa razem 270 669,00 266 481,00 264 462,00 335 526,00 330 721,00
Kapitał własny 107 920,00 109 910,00 102 691,00 97 973,00 99 785,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 57 911,49 57 911,49 57 911,49 57 911,49 57 911,49
Wartość księgowa na jedną akcję 1,86 1,90 1,77 1,69 1,72
Zysk (strata) na jedną akcję -0,05 -0,07 -0,12 -0,08 0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 80 949,00 89 599,00 100 817,00 107 375,00 123 661,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 829,00 -718,00 -651,00 417,00 6 294,00
Zysk (strata) brutto -419,00 -3 068,00 -4 959,00 -2 610,00 3 159,00
Zysk (strata) netto -888,00 -2 893,00 -5 365,00 -2 958,00 3 163,00
Aktywa razem 326 055,00 327 580,00 327 177,00 386 767,00 384 284,00
Kapitał własny 131 025,00 134 188,00 128 762,00 125 804,00 128 883,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 57 911,49 57 911,49 57 911,49 57 911,49 57 911,49
Wartość księgowa na jedną akcję 2,26 2,32 2,22 2,17 2,23
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 -0,05 -0,09 -0,05 0,06
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 395 928,00 254 291,00 246 522,00 246 037,00 276 376,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 061,00 -58 711,00 503,00 -47 171,00 -5 897,00
Zysk (strata) brutto -9 598,00 -64 326,00 -3 545,00 -52 129,00 -14 367,00
Zysk (strata) netto -8 485,00 -54 601,00 -3 619,00 -49 153,00 -13 631,00
Aktywa razem 298 297,00 223 147,00 213 438,00 200 471,00 264 462,00
Kapitał własny 91 319,00 36 646,00 32 781,00 -16 436,00 102 691,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 24 543,25 24 543,25 24 543,25 24 543,25 57 911,49
Wartość księgowa na jedną akcję 3,72 1,49 1,34 -0,67 1,77
Zysk (strata) na jedną akcję -0,35 -2,23 -0,15 -2,00 -0,24
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 439 987,00 311 374,00 308 834,00 305 757,00 353 171,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 034,00 -51 970,00 6 405,00 -43 725,00 5 418,00
Zysk (strata) brutto -2 362,00 -58 110,00 1 873,00 -48 924,00 -4 175,00
Zysk (strata) netto -1 549,00 -49 658,00 780,00 -46 857,00 -5 533,00
Aktywa razem 327 295,00 262 718,00 264 512,00 257 734,00 327 177,00
Kapitał własny 97 731,00 47 993,00 48 502,00 1 557,00 128 762,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 24 543,25 24 543,25 24 543,25 24 543,25 57 911,49
Wartość księgowa na jedną akcję 3,98 1,96 1,98 0,06 2,22
Zysk (strata) na jedną akcję -0,06 -2,02 0,03 -1,91 -0,10
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
22.04.2002 2001 zarząd 144 600 -16 500 Strata na działalności operacyjnej wyniosła 16,6 mln zł
05.02.2001 2001 zarząd 188 095 4 141 W dniu 04.07.2001 r. prognoza została anulowana
02.02.2001 2000 zarząd 154 800 -44 200 Zmiana związana z kosztami restrukturyzacji i zwolnień pracowników wzrost kosztów obsługi zadłużenia
04.10.2000 2000 zarząd 166 657 -34 962 -
22.12.1999 2000 zarząd 234 361 3 039 -
17.12.1999 2000 Elimar 158 000 3 410 -
17.12.1999 1999 Elimar 156 000 3 390 -
16.09.1999 1999 zarząd 156 439 3 395 -
27.11.1998 1999 zarząd 218 188 8 456 -
12.05.1998 1999 zarząd 217 900 8 500 -