STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ARR (ARTERIA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 3 861,00 4 491,00 3 571,00 3 076,00 4 928,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 191,00 1 555,00 482,00 192,00 913,00
Zysk (strata) brutto -286,00 1 113,00 -27,00 -2 360,00 881,00
Zysk (strata) netto -286,00 1 113,00 -27,00 -2 360,00 881,00
Aktywa razem 101 931,00 100 830,00 99 694,00 132 410,00 95 171,00
Kapitał własny 27 911,00 29 024,00 28 997,00 26 637,00 27 518,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 269,52 4 269,52 4 269,52 4 269,52 4 269,52
Wartość księgowa na jedną akcję 6,54 6,80 6,79 6,24 6,45
Zysk (strata) na jedną akcję -0,07 0,26 -0,01 -0,55 0,21
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 47 955,00 52 078,00 49 509,00 40 732,00 46 726,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 804,00 1 364,00 1 192,00 2 018,00 548,00
Zysk (strata) brutto 467,00 924,00 813,00 1 590,00 274,00
Zysk (strata) netto 360,00 691,00 613,00 994,00 -598,00
Aktywa razem 124 958,00 121 865,00 127 587,00 128 600,00 120 902,00
Kapitał własny 48 887,00 49 429,00 50 042,00 50 362,00 49 764,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 269,52 4 269,52 4 269,52 4 269,52 4 269,52
Wartość księgowa na jedną akcję 11,45 11,58 11,72 11,80 11,66
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 0,16 0,14 0,23 -0,14
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 16 902,00 15 999,00 14 909,00 15 490,00 14 999,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 592,00 -2 394,00 1 895,00 187,00 2 420,00
Zysk (strata) brutto -1 181,00 -4 250,00 -3 486,00 -1 740,00 -1 560,00
Zysk (strata) netto -997,00 -3 461,00 -4 474,00 -1 740,00 -1 560,00
Aktywa razem 102 755,00 107 541,00 101 293,00 102 362,00 132 410,00
Kapitał własny 40 563,00 36 227,00 30 771,00 28 197,00 26 637,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 269,52 4 269,52 4 269,52 4 269,52 4 269,52
Wartość księgowa na jedną akcję 9,50 8,49 7,21 6,60 6,24
Zysk (strata) na jedną akcję -0,23 -0,81 -1,05 -0,41 -0,37
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 176 558,00 178 912,00 168 752,00 176 982,00 190 274,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 427,00 10 921,00 4 988,00 5 283,00 5 378,00
Zysk (strata) brutto 10 191,00 7 362,00 -40 178,00 3 406,00 3 794,00
Zysk (strata) netto 10 273,00 7 373,00 -41 782,00 2 590,00 2 658,00
Aktywa razem 168 515,00 168 632,00 115 136,00 121 728,00 128 600,00
Kapitał własny 83 110,00 89 609,00 46 845,00 48 601,00 50 362,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 269,52 4 269,52 4 269,52 4 269,52 4 269,52
Wartość księgowa na jedną akcję 19,47 20,99 10,97 11,38 11,80
Zysk (strata) na jedną akcję 2,41 1,73 -9,79 0,61 0,62
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
17.04.2015 2015 DI Investors 151 000 10 500 -
17.04.2015 2013 DI Investors 131 600 10 200 -
17.04.2015 2014 DI Investors 149 500 10 400 -