STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ARR (ARTERIA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 3 621,00 3 877,00 3 861,00 4 491,00 3 571,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -636,00 -88,00 191,00 1 555,00 482,00
Zysk (strata) brutto -1 036,00 -504,00 -286,00 1 113,00 -27,00
Zysk (strata) netto -1 036,00 -504,00 -286,00 1 113,00 -27,00
Aktywa razem 99 650,00 102 362,00 101 931,00 100 830,00 99 694,00
Kapitał własny 28 701,00 28 197,00 27 911,00 29 024,00 28 997,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 269,52 4 269,52 4 269,52 4 269,52 4 269,52
Wartość księgowa na jedną akcję 6,72 6,60 6,54 6,80 6,79
Zysk (strata) na jedną akcję -0,24 -0,12 -0,07 0,26 -0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 41 258,00 50 220,00 47 955,00 52 078,00 49 509,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 922,00 1 871,00 804,00 1 364,00 1 192,00
Zysk (strata) brutto 630,00 1 468,00 467,00 924,00 813,00
Zysk (strata) netto 429,00 1 303,00 360,00 691,00 613,00
Aktywa razem 116 210,00 121 728,00 124 958,00 121 865,00 127 587,00
Kapitał własny 47 297,00 48 601,00 48 887,00 49 429,00 50 042,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 269,52 4 269,52 4 269,52 4 269,52 4 269,52
Wartość księgowa na jedną akcję 11,08 11,38 11,45 11,58 11,72
Zysk (strata) na jedną akcję 0,10 0,31 0,08 0,16 0,14
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 29 873,00 16 902,00 15 999,00 14 909,00 15 490,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 284,00 592,00 -2 394,00 1 895,00 187,00
Zysk (strata) brutto -142,00 -1 181,00 -4 250,00 -3 486,00 -1 740,00
Zysk (strata) netto -365,00 -997,00 -3 461,00 -4 474,00 -1 740,00
Aktywa razem 86 047,00 102 755,00 107 541,00 101 293,00 102 362,00
Kapitał własny 41 560,00 40 563,00 36 227,00 30 771,00 28 197,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 273,82 4 269,52 4 269,52 4 269,52 4 269,52
Wartość księgowa na jedną akcję 9,72 9,50 8,49 7,21 6,60
Zysk (strata) na jedną akcję -0,09 -0,23 -0,81 -1,05 -0,41
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 149 528,00 176 558,00 178 912,00 168 752,00 176 982,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 858,00 12 427,00 10 921,00 4 988,00 5 283,00
Zysk (strata) brutto 10 724,00 10 191,00 7 362,00 -40 178,00 3 406,00
Zysk (strata) netto 10 395,00 10 273,00 7 373,00 -41 782,00 2 590,00
Aktywa razem 131 830,00 168 515,00 168 632,00 115 136,00 121 728,00
Kapitał własny 75 747,00 83 110,00 89 609,00 46 845,00 48 601,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 273,82 4 269,52 4 269,52 4 269,52 4 269,52
Wartość księgowa na jedną akcję 17,72 19,47 20,99 10,97 11,38
Zysk (strata) na jedną akcję 2,43 2,41 1,73 -9,79 0,61
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
17.04.2015 2015 DI Investors 151 000 10 500 -
17.04.2015 2013 DI Investors 131 600 10 200 -
17.04.2015 2014 DI Investors 149 500 10 400 -