STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IQP


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 43,00 43,00 43,00 42,00 43,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -184,00 -277,00 -196,00 -194,00 -163,00
Zysk (strata) brutto -225,00 199,00 337,00 -1 590,00 -207,00
Zysk (strata) netto -222,00 162,00 290,00 -1 454,00 -203,00
Aktywa razem 14 344,00 14 823,00 15 334,00 14 098,00 14 163,00
Kapitał własny 8 078,00 8 240,00 8 530,00 7 076,00 6 873,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 22 353,00 22 353,00 22 353,00 22 353,00 22 353,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,36 0,37 0,38 0,32 0,31
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 0,01 0,01 -0,07 -0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 22,00 266,00 23,00 176,00 151,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 124,00 -618,00 -540,00 -1 462,00 -376,00
Zysk (strata) brutto 78,00 -310,00 -650,00 -1 048,00 -450,00
Zysk (strata) netto 94,00 -310,00 -467,00 -1 048,00 -462,00
Aktywa razem 15 897,00 14 228,00 15 232,00 11 386,00 11 442,00
Kapitał własny 7 759,00 7 608,00 9 451,00 6 229,00 5 818,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 22 353,00 22 353,00 22 353,00 22 353,00 22 353,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,35 0,34 0,42 0,28 0,26
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 -0,01 -0,02 -0,05 -0,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 81,00 78,00 114,00 91,00 171,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 295,00 -903,00 -884,00 -863,00 -941,00
Zysk (strata) brutto -554,00 -3 881,00 -2 576,00 -17 932,00 -866,00
Zysk (strata) netto -691,00 -3 232,00 -2 256,00 -14 709,00 -1 186,00
Aktywa razem 38 997,00 33 969,00 32 493,00 14 905,00 14 823,00
Kapitał własny 31 642,00 26 391,00 24 135,00 9 426,00 8 240,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 22 353,00 22 353,00 22 353,00 22 353,00 22 353,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,42 1,18 1,08 0,42 0,37
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 -0,15 -0,10 -0,66 -0,05
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 21 911,00 17 707,00 197,00 329,00 507,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 593,00 -3 898,00 -2 361,00 -1 937,00 -2 757,00
Zysk (strata) brutto -42,00 -7 694,00 -3 237,00 -17 966,00 134,00
Zysk (strata) netto 225,00 -6 648,00 -3 747,00 -17 836,00 -5,00
Aktywa razem 43 822,00 35 183,00 34 820,00 15 032,00 14 228,00
Kapitał własny 33 256,00 26 772,00 25 603,00 7 737,00 7 608,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 22 353,00 22 353,00 22 353,00 22 353,00 22 353,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,49 1,20 1,15 0,35 0,34
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 -0,30 -0,17 -0,80 0,00