STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

INC


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 68,00 242,00 239,00 183,00 96,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 091,00 -1 238,00 -1 882,00 -162,00 -531,00
Zysk (strata) brutto -1 096,00 -1 235,00 -1 884,00 -163,00 -555,00
Zysk (strata) netto -1 204,00 -1 474,00 -1 802,00 -207,00 -299,00
Aktywa razem 18 057,00 17 076,00 15 780,00 15 595,00 15 834,00
Kapitał własny 17 498,00 16 024,00 14 220,00 14 013,00 13 714,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 343,10 8 343,10 8 343,10 8 343,10 8 343,10
Wartość księgowa na jedną akcję 2,10 1,92 1,70 1,68 1,64
Zysk (strata) na jedną akcję -0,14 -0,18 -0,22 -0,03 -0,04
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 208,00 600,00 185,00 289,00 241,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -501,00 -1 403,00 -1 455,00 52,00 279,00
Zysk (strata) brutto -552,00 -1 426,00 -1 485,00 19,00 194,00
Zysk (strata) netto -1 169,00 -1 409,00 -1 431,00 -317,00 -324,00
Aktywa razem 29 669,00 28 638,00 27 241,00 27 143,00 28 504,00
Kapitał własny 18 039,00 16 320,00 15 291,00 14 974,00 14 650,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 343,10 8 343,10 8 343,10 8 343,10 8 343,10
Wartość księgowa na jedną akcję 2,16 1,96 1,83 1,80 1,76
Zysk (strata) na jedną akcję -0,14 -0,17 -0,17 -0,04 -0,04
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 999,00 276,00 370,00 497,00 615,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -13 380,00 1 356,00 -2 699,00 -4 411,00 -4 943,00
Zysk (strata) brutto -13 395,00 1 286,00 -2 732,00 -4 452,00 -4 954,00
Zysk (strata) netto -10 853,00 1 018,00 -2 250,00 -3 667,00 -5 236,00
Aktywa razem 26 770,00 28 226,00 25 181,00 20 095,00 15 780,00
Kapitał własny 24 367,00 25 375,00 23 125,00 19 458,00 14 220,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 343,10 8 343,10 8 343,10 8 343,10 8 343,10
Wartość księgowa na jedną akcję 2,92 3,04 2,77 2,33 1,70
Zysk (strata) na jedną akcję -1,30 0,12 -0,27 -0,44 -0,63
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 072,00 480,00 710,00 1 415,00 1 316,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -13 804,00 610,00 -2 363,00 -3 583,00 -4 035,00
Zysk (strata) brutto -13 612,00 542,00 -2 397,00 -3 648,00 -4 148,00
Zysk (strata) netto -11 058,00 483,00 -2 537,00 -3 405,00 -4 759,00
Aktywa razem 30 850,00 36 453,00 32 128,00 30 097,00 27 241,00
Kapitał własny 27 782,00 26 433,00 23 488,00 19 475,00 15 291,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 343,10 8 343,10 8 343,10 8 343,10 8 343,10
Wartość księgowa na jedną akcję 3,33 3,17 2,82 2,33 1,83
Zysk (strata) na jedną akcję -1,33 0,06 -0,30 -0,41 -0,57