STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AMC (AMICA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 353 039,00 385 604,00 438 878,00 367 912,00 359 308,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 782,00 24 729,00 31 466,00 26 401,00 14 910,00
Zysk (strata) brutto 44 807,00 22 923,00 45 158,00 32 988,00 39 272,00
Zysk (strata) netto 51 342,00 17 366,00 40 263,00 27 242,00 36 250,00
Aktywa razem 1 371 431,00 1 415 669,00 1 406 747,00 1 414 211,00 1 453 210,00
Kapitał własny 796 530,00 807 939,00 824 481,00 862 684,00 857 186,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 775,27 7 775,27 7 775,27 7 775,27 7 775,27
Wartość księgowa na jedną akcję 102,44 103,91 106,04 110,95 110,25
Zysk (strata) na jedną akcję 6,60 2,23 5,18 3,50 4,66
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 685 376,00 773 093,00 835 294,00 679 654,00 701 841,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 28 268,00 41 913,00 52 258,00 29 993,00 31 409,00
Zysk (strata) brutto 24 505,00 36 667,00 47 951,00 25 557,00 27 161,00
Zysk (strata) netto 28 892,00 27 925,00 38 499,00 13 320,00 24 750,00
Aktywa razem 1 818 089,00 1 852 483,00 1 827 944,00 1 882 422,00 1 885 884,00
Kapitał własny 797 639,00 805 441,00 834 138,00 882 035,00 845 689,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 775,27 7 775,27 7 775,27 7 775,27 7 775,27
Wartość księgowa na jedną akcję 102,59 103,59 107,28 113,44 108,77
Zysk (strata) na jedną akcję 3,72 3,59 4,95 1,71 3,18
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 484 900,00 1 526 404,00 1 608 636,00 1 583 334,00 1 516 985,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 97 014,00 88 620,00 93 380,00 60 420,00 91 766,00
Zysk (strata) brutto 70 017,00 90 150,00 142 778,00 104 759,00 133 965,00
Zysk (strata) netto 56 212,00 78 462,00 128 648,00 148 706,00 125 474,00
Aktywa razem 938 499,00 1 173 954,00 1 252 078,00 1 408 355,00 1 406 747,00
Kapitał własny 483 506,00 537 047,00 653 704,00 744 792,00 824 481,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 775,27 7 775,27 7 775,27 7 775,27 7 775,27
Wartość księgowa na jedną akcję 62,19 69,07 84,08 95,79 106,04
Zysk (strata) na jedną akcję 7,23 10,09 16,55 19,13 16,14
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 2 028 295,00 2 088 668,00 2 474 889,00 2 654 434,00 2 927 638,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 130 651,00 146 653,00 155 044,00 143 516,00 151 998,00
Zysk (strata) brutto 101 018,00 123 251,00 138 220,00 120 990,00 136 609,00
Zysk (strata) netto 78 084,00 97 172,00 108 549,00 151 114,00 114 188,00
Aktywa razem 1 093 863,00 1 416 160,00 1 491 962,00 1 728 047,00 1 827 944,00
Kapitał własny 535 218,00 594 848,00 678 517,00 747 227,00 834 138,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 775,27 7 775,27 7 775,27 7 775,27 7 775,27
Wartość księgowa na jedną akcję 68,84 76,51 87,27 96,10 107,28
Zysk (strata) na jedną akcję 10,04 12,50 13,96 19,44 14,69
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
07.05.2015 2015 DM BPS 2 110 100 93 700 -
07.05.2015 2016 DM BPS 2 237 800 99 300 -
07.05.2015 2017 DM BPS 2 377 700 104 800 -
15.04.2013 2015 Trigon 1 694 500 62 500 -
15.04.2013 2014 Trigon 1 675 000 58 700 -
15.04.2013 2013 Trigon 1 631 500 79 300 -
15.04.2013 2012 Trigon 1 565 100 47 700 -
26.10.2012 2012 Trigon 1 569 500 46 100 -
26.10.2012 2013 Trigon 1 588 800 43 000 -
26.10.2012 2014 Trigon 1 610 700 49 100 -