STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FTE (FORTE SA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 252 632,00 251 618,00 286 003,00 310 332,00 244 117,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 937,00 -3 452,00 -1 454,00 7 247,00 -8 924,00
Zysk (strata) brutto 8 953,00 -7 192,00 -1 501,00 6 172,00 -8 385,00
Zysk (strata) netto 6 092,00 -6 827,00 -2 349,00 4 451,00 -7 207,00
Aktywa razem 888 563,00 942 562,00 934 973,00 994 936,00 967 445,00
Kapitał własny 567 199,00 580 945,00 577 703,00 582 605,00 580 755,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 23 930,77 23 930,77 23 930,77 23 930,77 23 930,77
Wartość księgowa na jedną akcję 23,70 24,28 24,14 24,35 24,27
Zysk (strata) na jedną akcję 0,26 -0,29 -0,10 0,19 -0,30
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 258 029,00 256 296,00 297 460,00 319 511,00 255 774,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 243,00 14 399,00 18 958,00 24 416,00 7 778,00
Zysk (strata) brutto 4 714,00 15 488,00 14 488,00 17 906,00 5 628,00
Zysk (strata) netto 347,00 14 874,00 11 992,00 13 884,00 2 645,00
Aktywa razem 1 544 723,00 1 617 555,00 1 649 344,00 1 694 719,00 1 659 648,00
Kapitał własny 597 692,00 633 440,00 610 320,00 623 914,00 640 599,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 23 930,77 23 930,77 23 930,77 23 930,77 23 930,77
Wartość księgowa na jedną akcję 24,98 26,47 25,50 26,07 26,77
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,62 0,50 0,58 0,11
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 821 631,00 954 706,00 1 104 669,00 1 160 125,00 1 095 082,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 86 021,00 82 402,00 111 348,00 65 055,00 50,00
Zysk (strata) brutto 92 037,00 88 608,00 111 439,00 66 707,00 2 471,00
Zysk (strata) netto 74 612,00 77 936,00 91 372,00 54 780,00 -2 534,00
Aktywa razem 622 624,00 681 394,00 842 497,00 901 017,00 934 973,00
Kapitał własny 405 015,00 438 030,00 492 905,00 601 317,00 577 703,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 23 751,08 23 901,08 23 901,08 23 930,77 23 930,77
Wartość księgowa na jedną akcję 17,05 18,33 20,62 25,13 24,14
Zysk (strata) na jedną akcję 3,14 3,26 3,82 2,29 -0,11
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 822 414,00 954 275,00 1 090 407,00 1 096 230,00 1 107 298,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 93 604,00 98 159,00 144 483,00 98 691,00 72 503,00
Zysk (strata) brutto 94 923,00 98 842,00 132 033,00 94 457,00 45 530,00
Zysk (strata) netto 75 168,00 84 405,00 104 575,00 77 340,00 34 471,00
Aktywa razem 638 730,00 738 350,00 1 173 986,00 1 493 000,00 1 649 344,00
Kapitał własny 417 590,00 474 796,00 543 404,00 632 650,00 610 320,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 23 751,08 23 901,08 23 901,08 23 930,77 23 930,77
Wartość księgowa na jedną akcję 17,58 19,87 22,74 26,44 25,50
Zysk (strata) na jedną akcję 3,17 3,53 4,38 3,23 1,44
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
14.09.2016 2018 DM BDM S.A. 1 353 900 124 200 -
14.09.2016 2016 DM BDM S.A. 1 106 000 107 600 -
14.09.2016 2017 DM BDM S.A. 1 199 000 109 500 -
08.12.2014 2014 DM BOŚ S.A. 821 200 76 200 -
08.12.2014 2016 DM BOŚ S.A. 1 058 400 96 900 -
08.12.2014 2015 DM BOŚ S.A. 948 900 86 300 -
02.07.2012 2013 Beskidzki Dom Maklerski 582 300 31 900 -
02.07.2012 2012 Beskidzki Dom Maklerski 548 700 30 200 -
02.07.2012 2014 Beskidzki Dom Maklerski 611 000 33 300 -
01.07.2012 2011 Beskidzki Dom Maklerski 527 200 38 400 -