STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SYM (SYMBIO)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 5 892,00 3 492,00 3 633,00 3 493,00 1 726,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -751,00 -2 067,00 -438,00 -834,00 -701,00
Zysk (strata) brutto -840,00 -2 136,00 -508,00 -881,00 -710,00
Zysk (strata) netto -840,00 -2 124,00 -508,00 -881,00 -710,00
Aktywa razem 11 408,00 7 903,00 5 524,00 4 316,00 3 158,00
Kapitał własny 2 385,00 241,00 -267,00 -1 148,00 -1 858,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 862,65 6 862,65 6 862,65 6 862,65 6 862,65
Wartość księgowa na jedną akcję 0,35 0,04 -0,04 -0,17 -0,27
Zysk (strata) na jedną akcję -0,12 -0,31 -0,07 -0,13 -0,10
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 18 200,00 24 436,00 28 349,00 19 274,00 18 413,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -472,00 -913,00 -108,00 -2 880,00 -3 740,00
Zysk (strata) brutto -708,00 -1 360,00 -361,00 -3 229,00 -4 060,00
Zysk (strata) netto -471,00 -1 262,00 -489,00 -3 369,00 -4 063,00
Aktywa razem 8 172,00 12 685,00 14 844,00 11 762,00 7 903,00
Kapitał własny 982,00 2 720,00 7 672,00 4 304,00 241,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 806,52 6 728,08 13 456,17 13 456,17 6 862,65
Wartość księgowa na jedną akcję 0,35 0,40 0,57 0,32 0,04
Zysk (strata) na jedną akcję -0,17 -0,19 -0,04 -0,25 -0,59