STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

K2I (K2INTERNT)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 3 188,00 2 867,00 3 460,00 2 613,00 2 832,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 249,00 108,00 -175,00 23,00 156,00
Zysk (strata) brutto 15 073,00 129,00 -9 157,00 1 201,00 1 098,00
Zysk (strata) netto 14 597,00 82,00 -7 429,00 1 194,00 1 150,00
Aktywa razem 53 862,00 53 853,00 43 385,00 51 114,00 51 626,00
Kapitał własny 44 065,00 43 806,00 36 311,00 36 959,00 36 840,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 485,03 2 485,03 2 485,03 2 485,03 2 485,03
Wartość księgowa na jedną akcję 17,73 17,63 14,61 14,87 14,83
Zysk (strata) na jedną akcję 5,87 0,03 -2,99 0,48 0,46
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 24 517,00 25 066,00 33 093,00 27 705,00 22 661,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 524,00 677,00 1 521,00 -290,00 -1 582,00
Zysk (strata) brutto 517,00 568,00 1 484,00 -431,00 -1 631,00
Zysk (strata) netto 407,00 529,00 1 284,00 -257,00 -1 313,00
Aktywa razem 52 595,00 55 871,00 56 389,00 60 701,00 58 316,00
Kapitał własny 24 577,00 24 765,00 25 982,00 25 138,00 22 556,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 485,03 2 485,03 2 485,03 2 485,03 2 485,03
Wartość księgowa na jedną akcję 9,89 9,97 10,46 10,12 9,08
Zysk (strata) na jedną akcję 0,16 0,21 0,52 -0,10 -0,53
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 15 899,00 18 593,00 18 373,00 18 350,00 14 018,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 201,00 -446,00 -406,00 -114,00 621,00
Zysk (strata) brutto -59,00 1 524,00 -492,00 -46,00 6 440,00
Zysk (strata) netto -46,00 1 563,00 -235,00 16,00 7 572,00
Aktywa razem 55 279,00 53 577,00 51 820,00 51 054,00 43 385,00
Kapitał własny 37 938,00 37 016,00 34 296,00 31 827,00 36 311,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 485,03 2 485,03 2 485,03 2 485,03 2 485,03
Wartość księgowa na jedną akcję 15,27 14,90 13,80 12,81 14,61
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 0,63 -0,10 0,01 3,05
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 79 294,00 87 601,00 94 373,00 110 322,00 108 792,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 448,00 1 990,00 735,00 5 057,00 3 048,00
Zysk (strata) brutto 6 466,00 2 135,00 584,00 4 649,00 2 755,00
Zysk (strata) netto 4 801,00 1 572,00 417,00 3 787,00 2 325,00
Aktywa razem 53 898,00 52 510,00 56 665,00 57 864,00 56 389,00
Kapitał własny 28 424,00 27 511,00 25 443,00 26 746,00 25 982,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 485,03 2 485,03 2 485,03 2 485,03 2 485,03
Wartość księgowa na jedną akcję 11,44 11,07 10,24 10,76 10,46
Zysk (strata) na jedną akcję 1,93 0,63 0,17 1,52 0,94