STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

K2I (K2INTERNT)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 2 613,00 2 832,00 2 639,00 3 210,00 2 454,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23,00 156,00 -198,00 -429,00 -21,00
Zysk (strata) brutto 1 201,00 1 098,00 -445,00 -10 164,00 -479,00
Zysk (strata) netto 1 194,00 1 150,00 -346,00 -8 267,00 -395,00
Aktywa razem 51 114,00 51 626,00 50 222,00 38 900,00 37 986,00
Kapitał własny 36 959,00 36 840,00 36 473,00 27 878,00 27 212,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 485,03 2 485,03 2 485,03 2 485,03 2 485,03
Wartość księgowa na jedną akcję 14,87 14,83 14,68 11,22 10,95
Zysk (strata) na jedną akcję 0,48 0,46 -0,14 -3,33 -0,16
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 27 705,00 22 661,00 26 046,00 33 281,00 27 016,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -290,00 -1 582,00 -287,00 740,00 1 486,00
Zysk (strata) brutto -431,00 -1 631,00 -622,00 794,00 840,00
Zysk (strata) netto -257,00 -1 313,00 -624,00 364,00 534,00
Aktywa razem 60 701,00 58 316,00 57 756,00 61 052,00 58 905,00
Kapitał własny 25 138,00 22 556,00 21 910,00 21 945,00 22 192,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 485,03 2 485,03 2 485,03 2 485,03 2 485,03
Wartość księgowa na jedną akcję 10,12 9,08 8,82 8,83 8,93
Zysk (strata) na jedną akcję -0,10 -0,53 -0,25 0,15 0,22
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 18 593,00 18 373,00 18 350,00 14 018,00 11 294,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -446,00 -406,00 -114,00 621,00 -448,00
Zysk (strata) brutto 1 524,00 -492,00 -46,00 6 440,00 -8 310,00
Zysk (strata) netto 1 563,00 -235,00 16,00 7 572,00 -6 269,00
Aktywa razem 53 577,00 51 820,00 51 054,00 43 385,00 38 900,00
Kapitał własny 37 016,00 34 296,00 31 827,00 36 311,00 27 878,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 485,03 2 485,03 2 485,03 2 485,03 2 485,03
Wartość księgowa na jedną akcję 14,90 13,80 12,81 14,61 11,22
Zysk (strata) na jedną akcję 0,63 -0,10 0,01 3,05 -2,52
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 87 601,00 94 373,00 110 322,00 108 792,00 109 693,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 990,00 735,00 5 057,00 3 048,00 -1 419,00
Zysk (strata) brutto 2 135,00 584,00 4 649,00 2 755,00 -1 890,00
Zysk (strata) netto 1 572,00 417,00 3 787,00 2 325,00 -1 830,00
Aktywa razem 52 510,00 56 665,00 57 864,00 56 389,00 61 052,00
Kapitał własny 27 511,00 25 443,00 26 746,00 25 982,00 21 945,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 485,03 2 485,03 2 485,03 2 485,03 2 485,03
Wartość księgowa na jedną akcję 11,07 10,24 10,76 10,46 8,83
Zysk (strata) na jedną akcję 0,63 0,17 1,52 0,94 -0,74