STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

K2I (K2INTERNT)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 4 503,00 3 188,00 2 867,00 3 460,00 2 613,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 439,00 249,00 108,00 -175,00 23,00
Zysk (strata) brutto 395,00 15 073,00 129,00 -9 157,00 1 201,00
Zysk (strata) netto 322,00 14 597,00 82,00 -7 429,00 1 194,00
Aktywa razem 50 441,00 53 862,00 53 853,00 43 385,00 51 114,00
Kapitał własny 32 148,00 44 065,00 43 806,00 36 311,00 36 959,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 485,03 2 485,03 2 485,03 2 485,03 2 485,03
Wartość księgowa na jedną akcję 12,94 17,73 17,63 14,61 14,87
Zysk (strata) na jedną akcję 0,13 5,87 0,03 -2,99 0,48
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 26 116,00 24 517,00 25 066,00 33 093,00 27 705,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 326,00 524,00 677,00 1 521,00 -290,00
Zysk (strata) brutto 186,00 517,00 568,00 1 484,00 -431,00
Zysk (strata) netto 105,00 407,00 529,00 1 284,00 -257,00
Aktywa razem 53 736,00 52 595,00 55 871,00 56 389,00 60 701,00
Kapitał własny 26 850,00 24 577,00 24 765,00 25 982,00 25 138,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 485,03 2 485,03 2 485,03 2 485,03 2 485,03
Wartość księgowa na jedną akcję 10,81 9,89 9,97 10,46 10,12
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 0,16 0,21 0,52 -0,10
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 15 899,00 18 593,00 18 373,00 18 350,00 14 018,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 201,00 -446,00 -406,00 -114,00 621,00
Zysk (strata) brutto -59,00 1 524,00 -492,00 -46,00 6 440,00
Zysk (strata) netto -46,00 1 563,00 -235,00 16,00 7 572,00
Aktywa razem 55 279,00 53 577,00 51 820,00 51 054,00 43 385,00
Kapitał własny 37 938,00 37 016,00 34 296,00 31 827,00 36 311,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 485,03 2 485,03 2 485,03 2 485,03 2 485,03
Wartość księgowa na jedną akcję 15,27 14,90 13,80 12,81 14,61
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 0,63 -0,10 0,01 3,05
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 79 294,00 87 601,00 94 373,00 110 322,00 108 792,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 448,00 1 990,00 735,00 5 057,00 3 048,00
Zysk (strata) brutto 6 466,00 2 135,00 584,00 4 649,00 2 755,00
Zysk (strata) netto 4 801,00 1 572,00 417,00 3 787,00 2 325,00
Aktywa razem 53 898,00 52 510,00 56 665,00 57 864,00 56 389,00
Kapitał własny 28 424,00 27 511,00 25 443,00 26 746,00 25 982,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 485,03 2 485,03 2 485,03 2 485,03 2 485,03
Wartość księgowa na jedną akcję 11,44 11,07 10,24 10,76 10,46
Zysk (strata) na jedną akcję 1,93 0,63 0,17 1,52 0,94