STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ELT (ELEKTROTI)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 52 069,00 76 273,00 39 511,00 43 544,00 36 512,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 928,00 -702,00 -3 051,00 -8 392,00 508,00
Zysk (strata) brutto 419,00 -985,00 -3 318,00 -8 801,00 66,00
Zysk (strata) netto -192,00 -958,00 -2 888,00 -8 888,00 -477,00
Aktywa razem 118 820,00 141 876,00 125 081,00 118 487,00 108 044,00
Kapitał własny 65 161,00 63 762,00 59 423,00 48 006,00 47 601,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 983,01 9 983,01 9 983,01 9 983,01 9 983,01
Wartość księgowa na jedną akcję 6,53 6,39 5,95 4,81 4,77
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 -0,10 -0,29 -0,89 -0,05
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 79 744,00 117 775,00 57 148,00 65 330,00 53 324,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 708,00 3 140,00 -4 429,00 -8 878,00 -506,00
Zysk (strata) brutto 1 144,00 2 775,00 -4 762,00 -9 291,00 -995,00
Zysk (strata) netto 410,00 2 341,00 -4 316,00 -9 111,00 -1 128,00
Aktywa razem 147 693,00 178 599,00 155 764,00 155 011,00 138 465,00
Kapitał własny 68 324,00 70 109,00 65 794,00 54 155,00 53 027,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 983,01 9 983,01 9 983,01 9 983,01 9 983,01
Wartość księgowa na jedną akcję 6,84 7,02 6,59 5,43 5,31
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 0,23 -0,43 -0,91 -0,11
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 110 275,00 226 615,00 167 385,00 211 715,00 206 586,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -680,00 15 344,00 135,00 -4 308,00 -4 502,00
Zysk (strata) brutto 3 124,00 18 068,00 5 790,00 -6 932,00 -4 138,00
Zysk (strata) netto 2 862,00 15 136,00 5 103,00 -8 076,00 -4 804,00
Aktywa razem 125 242,00 148 344,00 127 339,00 150 448,00 141 876,00
Kapitał własny 78 830,00 87 900,00 80 615,00 73 842,00 63 762,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 983,01 9 983,01 9 983,01 9 983,01 9 983,01
Wartość księgowa na jedną akcję 7,90 8,81 8,08 7,40 6,39
Zysk (strata) na jedną akcję 0,29 1,52 0,51 -0,81 -0,48
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 197 666,00 353 787,00 257 953,00 293 087,00 310 472,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 547,00 26 282,00 1 563,00 -977,00 -1 299,00
Zysk (strata) brutto 2 891,00 26 881,00 1 980,00 -2 573,00 -2 607,00
Zysk (strata) netto 1 073,00 21 518,00 -556,00 -4 482,00 -3 908,00
Aktywa razem 158 367,00 200 243,00 166 150,00 175 942,00 178 599,00
Kapitał własny 80 030,00 95 432,00 82 765,00 74 683,00 70 109,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 983,01 9 983,01 9 983,01 9 983,01 9 983,01
Wartość księgowa na jedną akcję 8,02 9,56 8,29 7,48 7,02
Zysk (strata) na jedną akcję 0,11 2,16 -0,06 -0,45 -0,39
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
17.02.2014 2015 DM IDM SA 162 000 9 500 -
17.02.2014 2014 DM IDM SA 160 900 9 000 -
10.11.2011 2011 140 000 7 600 -
10.11.2011 2009 Trigon 82 900 8 500 -
10.11.2011 2010 Trigon 7 500 5 100 -
10.03.2007 2006 DM PKO BP 72 400 4 210 -
10.03.2007 2007 DM PKO BP 109 000 7 620 -
10.03.2007 2008 DM PKO BP 146 770 9 650 -