STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ELT (ELEKTROTI)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 39 511,00 43 544,00 36 512,00 54 426,00 35 703,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 051,00 -8 392,00 508,00 -5 165,00 5 196,00
Zysk (strata) brutto -3 318,00 -8 801,00 66,00 -5 832,00 5 045,00
Zysk (strata) netto -2 888,00 -8 888,00 -477,00 -2 117,00 4 262,00
Aktywa razem 125 081,00 118 487,00 108 044,00 116 815,00 103 177,00
Kapitał własny 59 423,00 48 006,00 47 601,00 45 457,00 49 657,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 983,01 9 983,01 9 983,01 9 983,01 9 983,01
Wartość księgowa na jedną akcję 5,95 4,81 4,77 4,55 4,97
Zysk (strata) na jedną akcję -0,29 -0,89 -0,05 -0,21 0,43
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 57 148,00 65 330,00 53 324,00 82 800,00 52 627,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 429,00 -8 878,00 -506,00 -2 285,00 5 544,00
Zysk (strata) brutto -4 762,00 -9 291,00 -995,00 -3 024,00 5 367,00
Zysk (strata) netto -4 316,00 -9 111,00 -1 128,00 14,00 4 206,00
Aktywa razem 155 764,00 155 011,00 138 465,00 157 125,00 136 011,00
Kapitał własny 65 794,00 54 155,00 53 027,00 52 983,00 57 126,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 983,01 9 983,01 9 983,01 9 983,01 9 983,01
Wartość księgowa na jedną akcję 6,59 5,43 5,31 5,31 5,72
Zysk (strata) na jedną akcję -0,43 -0,91 -0,11 0,00 0,42
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 226 615,00 167 385,00 211 715,00 215 633,00 174 065,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 344,00 135,00 -4 308,00 -4 421,00 -16 028,00
Zysk (strata) brutto 18 068,00 5 790,00 -6 932,00 -4 122,00 -17 813,00
Zysk (strata) netto 15 136,00 5 103,00 -8 076,00 -4 788,00 -14 298,00
Aktywa razem 148 344,00 127 339,00 150 448,00 146 549,00 116 815,00
Kapitał własny 87 900,00 80 615,00 73 842,00 64 494,00 45 457,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 983,01 9 983,01 9 983,01 9 983,01 9 983,01
Wartość księgowa na jedną akcję 8,81 8,08 7,40 6,46 4,55
Zysk (strata) na jedną akcję 1,52 0,51 -0,81 -0,48 -1,43
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 353 787,00 257 953,00 293 087,00 310 472,00 258 602,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 282,00 1 563,00 -977,00 -1 299,00 -16 098,00
Zysk (strata) brutto 26 881,00 1 980,00 -2 573,00 -2 607,00 -18 072,00
Zysk (strata) netto 21 518,00 -556,00 -4 482,00 -3 908,00 -14 541,00
Aktywa razem 200 243,00 166 150,00 175 942,00 178 599,00 157 125,00
Kapitał własny 95 432,00 82 765,00 74 683,00 70 109,00 52 983,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 983,01 9 983,01 9 983,01 9 983,01 9 983,01
Wartość księgowa na jedną akcję 9,56 8,29 7,48 7,02 5,31
Zysk (strata) na jedną akcję 2,16 -0,06 -0,45 -0,39 -1,46
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
17.02.2014 2015 DM IDM SA 162 000 9 500 -
17.02.2014 2014 DM IDM SA 160 900 9 000 -
10.11.2011 2011 140 000 7 600 -
10.11.2011 2009 Trigon 82 900 8 500 -
10.11.2011 2010 Trigon 7 500 5 100 -
10.03.2007 2006 DM PKO BP 72 400 4 210 -
10.03.2007 2007 DM PKO BP 109 000 7 620 -
10.03.2007 2008 DM PKO BP 146 770 9 650 -