STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ETL (EUROTEL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 71 978,00 116 526,00 84 338,00 103 522,00 81 244,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 564,00 2 854,00 3 980,00 2 764,00 5 636,00
Zysk (strata) brutto 3 759,00 2 467,00 3 860,00 4 662,00 5 061,00
Zysk (strata) netto 3 016,00 1 578,00 3 140,00 4 075,00 4 295,00
Aktywa razem 82 414,00 93 801,00 108 060,00 122 600,00 113 699,00
Kapitał własny 44 087,00 45 665,00 48 805,00 44 634,00 48 929,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 748,26 3 748,26 3 748,26 3 748,26 3 748,26
Wartość księgowa na jedną akcję 11,76 12,18 13,02 11,91 13,05
Zysk (strata) na jedną akcję 0,81 0,42 0,84 1,09 1,15
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 86 285,00 142 336,00 94 792,00 113 647,00 93 140,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 245,00 3 369,00 4 531,00 2 900,00 6 710,00
Zysk (strata) brutto 4 788,00 3 309,00 4 130,00 4 337,00 6 336,00
Zysk (strata) netto 3 976,00 2 139,00 3 294,00 3 752,00 5 281,00
Aktywa razem 107 214,00 117 051,00 148 754,00 162 440,00 154 905,00
Kapitał własny 53 367,00 55 506,00 58 800,00 54 306,00 58 063,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 748,26 3 748,26 3 748,26 3 748,26 3 748,26
Wartość księgowa na jedną akcję 14,24 14,81 15,69 14,49 15,49
Zysk (strata) na jedną akcję 1,06 0,57 0,88 1,00 1,41
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 95 104,00 207 219,00 240 560,00 268 727,00 330 682,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 351,00 4 318,00 8 447,00 11 692,00 11 020,00
Zysk (strata) brutto 5 161,00 7 313,00 11 034,00 13 362,00 10 916,00
Zysk (strata) netto 4 630,00 6 526,00 9 195,00 11 089,00 8 354,00
Aktywa razem 54 191,00 61 989,00 70 413,00 91 957,00 93 801,00
Kapitał własny 34 865,00 37 643,00 41 590,00 45 557,00 45 665,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 748,26 3 748,26 3 748,26 3 748,26 3 748,26
Wartość księgowa na jedną akcję 9,30 10,04 11,10 12,15 12,18
Zysk (strata) na jedną akcję 1,24 1,74 2,45 2,96 2,23
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 164 579,00 281 692,00 338 313,00 341 608,00 396 483,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 735,00 10 052,00 11 895,00 13 437,00 13 893,00
Zysk (strata) brutto 7 231,00 9 995,00 11 924,00 14 365,00 14 355,00
Zysk (strata) netto 5 734,00 8 030,00 9 327,00 11 657,00 11 001,00
Aktywa razem 80 723,00 86 585,00 90 857,00 114 035,00 117 051,00
Kapitał własny 40 016,00 44 298,00 48 377,00 52 751,00 55 506,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 748,26 3 748,26 3 748,26 3 748,26 3 748,26
Wartość księgowa na jedną akcję 10,68 11,82 12,91 14,07 14,81
Zysk (strata) na jedną akcję 1,53 2,14 2,49 3,11 2,94
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
18.12.2008 2009 DM PKO BP 81 040 6 610 -
18.12.2008 2008 DM PKO BP 80 060 5 530 -
22.08.2007 2008 BM BGŻ S.A. 129 300 7 600 -
22.08.2007 2007 BM BGŻ S.A. 88 600 5 500 -