STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ETL (EUROTEL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 116 526,00 84 338,00 103 522,00 81 244,00 117 757,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 854,00 3 980,00 2 764,00 5 636,00 5 801,00
Zysk (strata) brutto 2 467,00 3 860,00 4 662,00 5 061,00 6 169,00
Zysk (strata) netto 1 578,00 3 140,00 4 075,00 4 295,00 4 295,00
Aktywa razem 93 801,00 108 060,00 122 600,00 113 699,00 132 731,00
Kapitał własny 45 665,00 48 805,00 44 634,00 48 929,00 53 224,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 748,26 3 748,26 3 748,26 3 748,26 3 748,26
Wartość księgowa na jedną akcję 12,18 13,02 11,91 13,05 14,20
Zysk (strata) na jedną akcję 0,42 0,84 1,09 1,15 1,15
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 129 270,00 94 792,00 113 647,00 93 140,00 134 532,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 369,00 4 531,00 2 900,00 6 710,00 6 948,00
Zysk (strata) brutto 3 309,00 4 130,00 4 337,00 6 336,00 7 183,00
Zysk (strata) netto 2 139,00 3 294,00 3 752,00 5 281,00 5 057,00
Aktywa razem 117 051,00 148 754,00 162 440,00 154 905,00 180 609,00
Kapitał własny 55 506,00 58 800,00 54 306,00 58 063,00 63 120,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 748,26 3 748,26 3 748,26 3 748,26 3 748,26
Wartość księgowa na jedną akcję 14,81 15,69 14,49 15,49 16,84
Zysk (strata) na jedną akcję 0,57 0,88 1,00 1,41 1,35
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 207 219,00 240 560,00 268 727,00 330 682,00 386 861,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 318,00 8 447,00 11 692,00 11 020,00 18 181,00
Zysk (strata) brutto 7 313,00 11 034,00 13 362,00 10 916,00 19 752,00
Zysk (strata) netto 6 526,00 9 195,00 11 089,00 8 354,00 15 805,00
Aktywa razem 61 989,00 70 413,00 91 957,00 93 801,00 132 731,00
Kapitał własny 37 643,00 41 590,00 45 557,00 45 665,00 53 224,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 748,26 3 748,26 3 748,26 3 748,26 3 748,26
Wartość księgowa na jedną akcję 10,04 11,10 12,15 12,18 14,20
Zysk (strata) na jedną akcję 1,74 2,45 2,96 2,23 4,22
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 281 692,00 338 313,00 341 608,00 383 417,00 436 111,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 052,00 11 895,00 13 437,00 13 893,00 21 043,00
Zysk (strata) brutto 9 995,00 11 924,00 14 365,00 14 355,00 20 462,00
Zysk (strata) netto 8 030,00 9 327,00 11 657,00 11 001,00 15 860,00
Aktywa razem 86 585,00 90 857,00 114 035,00 117 051,00 180 609,00
Kapitał własny 44 298,00 48 377,00 52 751,00 55 506,00 63 120,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 748,26 3 748,26 3 748,26 3 748,26 3 748,26
Wartość księgowa na jedną akcję 11,82 12,91 14,07 14,81 16,84
Zysk (strata) na jedną akcję 2,14 2,49 3,11 2,94 4,23
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
18.12.2008 2009 DM PKO BP 81 040 6 610 -
18.12.2008 2008 DM PKO BP 80 060 5 530 -
22.08.2007 2008 BM BGŻ S.A. 129 300 7 600 -
22.08.2007 2007 BM BGŻ S.A. 88 600 5 500 -