STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ETL (EUROTEL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 76 812,00 65 366,00 71 978,00 116 526,00 84 338,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 979,00 1 623,00 3 564,00 2 854,00 4 167,00
Zysk (strata) brutto 3 017,00 1 673,00 3 759,00 2 467,00 4 238,00
Zysk (strata) netto 2 401,00 1 359,00 3 016,00 1 578,00 3 535,00
Aktywa razem 82 826,00 74 641,00 82 414,00 93 801,00 101 151,00
Kapitał własny 47 958,00 41 071,00 44 087,00 45 665,00 48 568,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 748,26 3 748,26 3 748,26 3 748,26 3 748,26
Wartość księgowa na jedną akcję 12,80 10,96 11,76 12,18 12,96
Zysk (strata) na jedną akcję 0,64 0,36 0,81 0,42 0,94
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 95 009,00 82 689,00 86 285,00 132 500,00 98 247,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 670,00 2 655,00 4 245,00 3 369,00 4 830,00
Zysk (strata) brutto 3 630,00 2 628,00 4 788,00 3 309,00 4 733,00
Zysk (strata) netto 2 875,00 2 011,00 3 976,00 2 139,00 3 925,00
Aktywa razem 110 717,00 98 156,00 107 214,00 117 051,00 136 393,00
Kapitał własny 55 626,00 49 391,00 53 367,00 55 506,00 58 437,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 748,26 3 748,26 3 748,26 3 748,26 3 748,26
Wartość księgowa na jedną akcję 14,84 13,18 14,24 14,81 15,59
Zysk (strata) na jedną akcję 0,77 0,54 1,06 0,57 1,05
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 95 104,00 207 219,00 240 560,00 268 727,00 330 682,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 351,00 4 318,00 8 447,00 11 692,00 11 020,00
Zysk (strata) brutto 5 161,00 7 313,00 11 034,00 13 362,00 10 916,00
Zysk (strata) netto 4 630,00 6 526,00 9 195,00 11 089,00 8 354,00
Aktywa razem 54 191,00 61 989,00 70 413,00 91 957,00 93 801,00
Kapitał własny 34 865,00 37 643,00 41 590,00 45 557,00 45 665,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 748,26 3 748,26 3 748,26 3 748,26 3 748,26
Wartość księgowa na jedną akcję 9,30 10,04 11,10 12,15 12,18
Zysk (strata) na jedną akcję 1,24 1,74 2,45 2,96 2,23
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 164 579,00 281 692,00 338 313,00 341 608,00 396 483,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 735,00 10 052,00 11 895,00 13 437,00 13 893,00
Zysk (strata) brutto 7 231,00 9 995,00 11 924,00 14 365,00 14 355,00
Zysk (strata) netto 5 734,00 8 030,00 9 327,00 11 657,00 11 001,00
Aktywa razem 80 723,00 86 585,00 90 857,00 114 035,00 117 051,00
Kapitał własny 40 016,00 44 298,00 48 377,00 52 751,00 55 506,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 748,26 3 748,26 3 748,26 3 748,26 3 748,26
Wartość księgowa na jedną akcję 10,68 11,82 12,91 14,07 14,81
Zysk (strata) na jedną akcję 1,53 2,14 2,49 3,11 2,94
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
18.12.2008 2009 DM PKO BP 81 040 6 610 -
18.12.2008 2008 DM PKO BP 80 060 5 530 -
22.08.2007 2008 BM BGŻ S.A. 129 300 7 600 -
22.08.2007 2007 BM BGŻ S.A. 88 600 5 500 -