STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MAK (MAKARONPL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 37 026,00 35 778,00 37 160,00 41 287,00 52 788,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 712,00 1 504,00 1 985,00 1 862,00 3 635,00
Zysk (strata) brutto 2 448,00 1 224,00 1 680,00 1 682,00 3 079,00
Zysk (strata) netto 2 026,00 906,00 1 370,00 1 285,00 2 472,00
Aktywa razem 145 204,00 145 053,00 140 604,00 151 712,00 159 806,00
Kapitał własny 76 119,00 74 712,00 76 081,00 77 366,00 79 838,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 250,07 9 250,07 9 250,07 9 250,07 9 250,07
Wartość księgowa na jedną akcję 8,23 8,08 8,23 8,36 8,63
Zysk (strata) na jedną akcję 0,22 0,10 0,15 0,14 0,27
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 40 209,00 39 887,00 40 454,00 45 038,00 57 244,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 260,00 1 807,00 2 263,00 -419,00 4 050,00
Zysk (strata) brutto 2 939,00 1 450,00 1 835,00 -694,00 3 380,00
Zysk (strata) netto 2 410,00 1 085,00 1 480,00 -1 172,00 2 713,00
Aktywa razem 160 830,00 162 323,00 164 311,00 173 627,00 185 943,00
Kapitał własny 80 908,00 79 680,00 81 160,00 79 988,00 82 701,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 250,07 9 250,07 9 250,07 9 250,07 9 250,07
Wartość księgowa na jedną akcję 8,75 8,61 8,77 8,65 8,94
Zysk (strata) na jedną akcję 0,26 0,12 0,16 -0,13 0,29
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 127 675,00 112 385,00 124 186,00 134 457,00 151 251,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 457,00 7 127,00 6 385,00 7 039,00 8 064,00
Zysk (strata) brutto 6 491,00 6 271,00 5 942,00 6 291,00 7 034,00
Zysk (strata) netto 5 010,00 4 966,00 4 757,00 5 045,00 5 586,00
Aktywa razem 120 281,00 120 255,00 122 883,00 132 308,00 151 712,00
Kapitał własny 67 429,00 69 223,00 71 668,00 74 093,00 77 366,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 250,07 9 250,07 9 250,07 9 250,07 9 250,07
Wartość księgowa na jedną akcję 7,29 7,48 7,75 8,01 8,36
Zysk (strata) na jedną akcję 0,54 0,54 0,51 0,55 0,60
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 132 776,00 124 181,00 144 872,00 154 017,00 165 588,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 761,00 7 603,00 7 182,00 8 320,00 6 911,00
Zysk (strata) brutto 6 552,00 6 567,00 6 106,00 7 307,00 5 530,00
Zysk (strata) netto 4 914,00 5 092,00 4 802,00 5 805,00 3 803,00
Aktywa razem 127 000,00 128 386,00 137 208,00 145 460,00 173 627,00
Kapitał własny 70 896,00 72 816,00 75 305,00 78 498,00 79 988,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 250,07 9 250,07 9 250,07 9 250,07 9 250,07
Wartość księgowa na jedną akcję 7,66 7,87 8,14 8,49 8,65
Zysk (strata) na jedną akcję 0,53 0,55 0,52 0,63 0,41
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
29.03.2011 2012 BM BGŻ S.A. 222 800 8 100 -
29.03.2011 2011 BM BGŻ S.A. 217 500 6 300 -
29.03.2011 2013 BM BGŻ S.A. 250 100 9 700 -
01.03.2010 2009 117 600 2 200 -
01.03.2010 2008 BM BGŻ S.A. 88 700 -2 800 -
01.03.2010 2010 BM BGŻ S.A. 150 000 3 200 -