STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MAK (MAKARONPL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 29 499,00 33 843,00 36 417,00 37 026,00 35 778,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 176,00 1 864,00 1 370,00 2 710,00 1 506,00
Zysk (strata) brutto 1 002,00 1 700,00 1 157,00 2 492,00 1 180,00
Zysk (strata) netto 780,00 1 367,00 931,00 2 071,00 861,00
Aktywa razem 123 498,00 126 006,00 132 640,00 144 381,00 145 053,00
Kapitał własny 71 807,00 73 986,00 74 425,00 76 496,00 74 712,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 250,07 9 250,07 9 250,07 9 250,07 9 250,07
Wartość księgowa na jedną akcję 7,76 8,00 8,05 8,27 8,08
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 0,15 0,10 0,22 0,09
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 33 567,00 36 137,00 41 868,00 40 209,00 39 887,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 401,00 2 004,00 1 792,00 3 258,00 1 809,00
Zysk (strata) brutto 1 158,00 1 805,00 1 489,00 2 983,00 1 406,00
Zysk (strata) netto 929,00 1 440,00 1 196,00 2 454,00 1 041,00
Aktywa razem 134 122,00 137 767,00 145 791,00 160 007,00 162 323,00
Kapitał własny 75 875,00 78 348,00 78 829,00 81 283,00 79 680,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 250,07 9 250,07 9 250,07 9 250,07 9 250,07
Wartość księgowa na jedną akcję 8,20 8,47 8,52 8,79 8,61
Zysk (strata) na jedną akcję 0,10 0,16 0,13 0,27 0,11
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 117 182,00 127 675,00 112 385,00 124 186,00 134 457,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 937,00 7 457,00 7 127,00 6 385,00 7 064,00
Zysk (strata) brutto 5 517,00 6 491,00 6 271,00 5 942,00 6 316,00
Zysk (strata) netto 3 975,00 5 010,00 4 966,00 4 757,00 5 070,00
Aktywa razem 119 589,00 120 281,00 120 255,00 122 883,00 132 640,00
Kapitał własny 63 897,00 67 429,00 69 223,00 71 668,00 74 425,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 250,07 9 250,07 9 250,07 9 250,07 9 250,07
Wartość księgowa na jedną akcję 6,91 7,29 7,48 7,75 8,05
Zysk (strata) na jedną akcję 0,43 0,54 0,54 0,51 0,55
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 123 801,00 132 776,00 124 181,00 144 872,00 154 017,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 629,00 7 761,00 7 603,00 7 182,00 8 345,00
Zysk (strata) brutto 5 778,00 6 552,00 6 567,00 6 106,00 7 332,00
Zysk (strata) netto 4 143,00 4 914,00 5 092,00 4 802,00 5 830,00
Aktywa razem 126 579,00 127 000,00 128 386,00 137 208,00 145 791,00
Kapitał własny 67 460,00 70 896,00 72 816,00 75 305,00 78 829,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 250,07 9 250,07 9 250,07 9 250,07 9 250,07
Wartość księgowa na jedną akcję 7,29 7,66 7,87 8,14 8,52
Zysk (strata) na jedną akcję 0,45 0,53 0,55 0,52 0,63
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
29.03.2011 2012 BM BGŻ S.A. 222 800 8 100 -
29.03.2011 2011 BM BGŻ S.A. 217 500 6 300 -
29.03.2011 2013 BM BGŻ S.A. 250 100 9 700 -
01.03.2010 2009 117 600 2 200 -
01.03.2010 2008 BM BGŻ S.A. 88 700 -2 800 -
01.03.2010 2010 BM BGŻ S.A. 150 000 3 200 -