STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PRF (PRAGMAFA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 6 335,00 5 420,00 6 302,00 6 079,00 6 022,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 517,00 643,00 1 718,00 101,00 1 675,00
Zysk (strata) brutto 11 384,00 -1 912,00 510,00 -1 363,00 1 101,00
Zysk (strata) netto 9 642,00 -2 154,00 334,00 -944,00 847,00
Aktywa razem 178 909,00 125 262,00 123 815,00 120 253,00 125 907,00
Kapitał własny 52 067,00 45 785,00 46 119,00 45 175,00 46 021,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 752,17 2 752,17 2 752,17 2 752,17 2 752,17
Wartość księgowa na jedną akcję 18,92 16,64 16,76 16,41 16,72
Zysk (strata) na jedną akcję 3,50 -0,78 0,12 -0,34 0,31
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 9 654,00 9 539,00 9 849,00 6 335,00 6 065,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 038,00 3 474,00 -735,00 1 517,00 1 532,00
Zysk (strata) brutto 2 022,00 1 271,00 -3 170,00 11 384,00 958,00
Zysk (strata) netto 1 707,00 847,00 -2 488,00 9 642,00 704,00
Aktywa razem 187 910,00 187 519,00 187 700,00 178 909,00 125 938,00
Kapitał własny 42 239,00 43 086,00 38 673,00 52 067,00 45 925,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 752,17 2 752,17 2 752,17 2 752,17 2 752,17
Wartość księgowa na jedną akcję 15,35 15,66 14,05 18,92 16,69
Zysk (strata) na jedną akcję 0,62 0,31 -0,90 3,50 0,26
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 18 897,00 20 896,00 28 177,00 30 246,00 24 136,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 648,00 9 780,00 12 195,00 10 895,00 3 980,00
Zysk (strata) brutto -1 446,00 4 799,00 5 233,00 2 224,00 8 620,00
Zysk (strata) netto -1 394,00 4 145,00 3 842,00 1 663,00 6 878,00
Aktywa razem 90 863,00 119 633,00 173 751,00 172 701,00 120 253,00
Kapitał własny 35 331,00 39 476,00 46 484,00 42 424,00 45 175,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 565,91 2 565,91 2 565,91 2 752,17 2 752,17
Wartość księgowa na jedną akcję 13,77 15,39 18,12 15,42 16,41
Zysk (strata) na jedną akcję -0,54 1,62 1,50 0,60 2,50
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 18 743,00 16 976,00 20 896,00 30 293,00 39 007,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 860,00 6 349,00 9 780,00 10 627,00 10 476,00
Zysk (strata) brutto 6 663,00 2 514,00 4 799,00 4 428,00 1 698,00
Zysk (strata) netto 5 445,00 3 450,00 4 145,00 3 774,00 1 326,00
Aktywa razem 90 761,00 102 317,00 119 633,00 178 492,00 187 700,00
Kapitał własny 38 008,00 37 151,00 39 476,00 43 540,00 38 673,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 565,91 2 565,91 2 565,91 2 565,91 2 752,17
Wartość księgowa na jedną akcję 14,81 14,48 15,39 16,97 14,05
Zysk (strata) na jedną akcję 2,12 1,35 1,62 1,47 0,48
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
20.11.2011 2011 324 700 6 600 12,2 mln zł zysku operacyjnego
20.11.2011 2012 Trigon 469 000 9 500 19 mln zł zysku operacyjnego