STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PRF (PRAGMAFA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 7 766,00 7 257,00 6 669,00 6 335,00 5 420,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 776,00 3 183,00 -168,00 1 517,00 643,00
Zysk (strata) brutto 1 803,00 988,00 -2 508,00 11 384,00 -1 912,00
Zysk (strata) netto 1 492,00 719,00 -2 089,00 9 642,00 -2 154,00
Aktywa razem 181 897,00 179 369,00 172 701,00 178 909,00 125 262,00
Kapitał własny 45 734,00 46 454,00 42 424,00 52 067,00 45 785,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 752,17 2 752,17 2 752,17 2 752,17 2 752,17
Wartość księgowa na jedną akcję 16,62 16,88 15,42 18,92 16,64
Zysk (strata) na jedną akcję 0,54 0,26 -0,76 3,50 -0,78
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18
Przychody netto ze sprzedaży 9 488,00 9 966,00 9 654,00 9 539,00 9 849,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 260,00 3 699,00 4 038,00 3 474,00 -735,00
Zysk (strata) brutto 1 994,00 1 574,00 2 022,00 1 271,00 -3 170,00
Zysk (strata) netto 1 718,00 1 260,00 1 707,00 847,00 -2 488,00
Aktywa razem 178 492,00 184 610,00 187 910,00 187 519,00 187 700,00
Kapitał własny 43 540,00 42 387,00 42 239,00 43 086,00 38 673,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 565,91 2 752,17 2 752,17 2 752,17 2 752,17
Wartość księgowa na jedną akcję 16,97 15,40 15,35 15,66 14,05
Zysk (strata) na jedną akcję 0,67 0,46 0,62 0,31 -0,90
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 19 674,00 18 897,00 20 896,00 28 177,00 30 246,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 145,00 2 648,00 9 780,00 12 195,00 10 895,00
Zysk (strata) brutto 5 062,00 -1 446,00 4 799,00 5 233,00 2 224,00
Zysk (strata) netto 4 007,00 -1 394,00 4 145,00 3 842,00 1 663,00
Aktywa razem 96 262,00 90 863,00 119 633,00 173 751,00 172 701,00
Kapitał własny 40 727,00 35 331,00 39 476,00 46 484,00 42 424,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 565,91 2 565,91 2 565,91 2 565,91 2 752,17
Wartość księgowa na jedną akcję 15,87 13,77 15,39 18,12 15,42
Zysk (strata) na jedną akcję 1,56 -0,54 1,62 1,50 0,60
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 18 743,00 16 976,00 20 896,00 30 293,00 39 007,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 860,00 6 349,00 9 780,00 10 627,00 10 476,00
Zysk (strata) brutto 6 663,00 2 514,00 4 799,00 4 428,00 1 698,00
Zysk (strata) netto 5 445,00 3 450,00 4 145,00 3 774,00 1 326,00
Aktywa razem 90 761,00 102 317,00 119 633,00 178 492,00 187 700,00
Kapitał własny 38 008,00 37 151,00 39 476,00 43 540,00 38 673,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 565,91 2 565,91 2 565,91 2 565,91 2 752,17
Wartość księgowa na jedną akcję 14,81 14,48 15,39 16,97 14,05
Zysk (strata) na jedną akcję 2,12 1,35 1,62 1,47 0,48
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
20.11.2011 2011 324 700 6 600 12,2 mln zł zysku operacyjnego
20.11.2011 2012 Trigon 469 000 9 500 19 mln zł zysku operacyjnego