STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AST (ASTARTA)


RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 87 187,00 104 446,00 121 939,00 152 473,00 83 224,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 872,00 -25 997,00 1 129,00 36 865,00 -32 403,00
Zysk (strata) brutto -23 223,00 -32 112,00 -4 920,00 34 815,00 -28 121,00
Zysk (strata) netto -22 703,00 -35 660,00 -4 433,00 34 704,00 -25 962,00
Aktywa razem 677 565,00 719 296,00 736 097,00 748 442,00 772 031,00
Kapitał własny 363 276,00 362 969,00 372 181,00 417 190,00 440 039,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 14,53 14,52 14,89 16,69 17,60
Zysk (strata) na jedną akcję -0,91 -1,43 -0,18 1,39 -1,04
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 398 908,00 361 626,00 414 104,00 503 977,00 414 226,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 91 490,00 107 999,00 124 434,00 81 858,00 13 002,00
Zysk (strata) brutto -67 184,00 14 037,00 85 068,00 62 693,00 -16 939,00
Zysk (strata) netto -68 061,00 15 944,00 82 653,00 61 840,00 -21 111,00
Aktywa razem 506 540,00 491 639,00 574 570,00 533 297,00 719 296,00
Kapitał własny 220 214,00 240 477,00 353 175,00 347 800,00 362 969,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 8,81 9,62 14,13 13,91 14,52
Zysk (strata) na jedną akcję -2,72 0,64 3,31 2,47 -0,84
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
10.05.2014 2014 DM mBank 4 972 300 309 700 -
10.05.2014 2015 DM mBank 4 972 300 867 400 -
10.05.2014 2016 DM mBank 4 972 700 818 700 -
10.08.2012 2014 DI BRE Bank S.A. 4 992 100 1 651 600 -
10.08.2012 2013 DI BRE Bank S.A. 4 263 200 1 142 100 -
10.08.2012 2012 DI BRE Bank S.A. 4 212 600 801 700 -
10.11.2011 2011 IPOPEMA Securities S.A. 270 400 87 300 Prognoza Ipopemy na 2011 rok dla Astarty zakłada 97,3 mln euro EBIT
10.11.2011 2012 IPOPEMA Securities S.A. 306 400 64 100 W roku 2012 natomiast oczekuje się 77 mln euro EBIT
20.08.2007 2007 ING Securities 538 400 42 400 prognoza w UAH
20.08.2007 2008 ING Securities 609 600 70 300 prognoza w UAH