STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AST (ASTARTA)


RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 119 117,00 155 295,00 83 224,00 133 578,00 111 813,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 627,00 36 367,00 -32 403,00 9 205,00 11 955,00
Zysk (strata) brutto -5 381,00 35 276,00 -28 121,00 -952,00 -15 159,00
Zysk (strata) netto -4 894,00 35 165,00 -25 962,00 -2 618,00 -13 316,00
Aktywa razem 766 309,00 748 442,00 772 031,00 759 268,00 659 736,00
Kapitał własny 374 671,00 417 190,00 440 039,00 438 755,00 362 534,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 14,99 16,69 17,60 17,55 14,50
Zysk (strata) na jedną akcję -0,20 1,41 -1,04 -0,11 -0,53
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 361 626,00 414 104,00 503 977,00 419 131,00 491 214,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 107 999,00 124 434,00 81 858,00 18 355,00 14 796,00
Zysk (strata) brutto 14 037,00 85 068,00 62 693,00 -15 599,00 822,00
Zysk (strata) netto 15 944,00 82 653,00 61 840,00 -18 261,00 1 691,00
Aktywa razem 491 639,00 574 570,00 533 297,00 744 886,00 759 268,00
Kapitał własny 240 477,00 353 175,00 347 800,00 365 822,00 438 755,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 9,62 14,13 13,91 14,63 17,55
Zysk (strata) na jedną akcję 0,64 3,31 2,47 -0,73 0,07
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
10.05.2014 2014 DM mBank 4 972 300 309 700 -
10.05.2014 2015 DM mBank 4 972 300 867 400 -
10.05.2014 2016 DM mBank 4 972 700 818 700 -
10.08.2012 2014 DI BRE Bank S.A. 4 992 100 1 651 600 -
10.08.2012 2013 DI BRE Bank S.A. 4 263 200 1 142 100 -
10.08.2012 2012 DI BRE Bank S.A. 4 212 600 801 700 -
10.11.2011 2011 IPOPEMA Securities S.A. 270 400 87 300 Prognoza Ipopemy na 2011 rok dla Astarty zakłada 97,3 mln euro EBIT
10.11.2011 2012 IPOPEMA Securities S.A. 306 400 64 100 W roku 2012 natomiast oczekuje się 77 mln euro EBIT
20.08.2007 2007 ING Securities 538 400 42 400 prognoza w UAH
20.08.2007 2008 ING Securities 609 600 70 300 prognoza w UAH