STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HRS (HERKULES)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 28 512,00 27 108,00 25 535,00 27 382,00 29 693,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 776,00 -5 834,00 22 041,00 -19 681,00 3 540,00
Zysk (strata) brutto 4 262,00 -3 725,00 21 126,00 -21 426,00 1 711,00
Zysk (strata) netto 3 445,00 -2 499,00 20 719,00 -20 987,00 1 285,00
Aktywa razem 394 227,00 352 801,00 359 140,00 353 475,00 347 773,00
Kapitał własny 213 535,00 173 891,00 194 610,00 192 099,00 193 384,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 43 412,14 40 769,11 36 119,11 36 119,11 36 119,11
Wartość księgowa na jedną akcję 4,92 4,27 5,39 5,32 5,35
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 -0,06 0,57 -0,58 0,04
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 30 855,00 42 212,00 29 870,00 31 292,00 33 462,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 864,00 -149,00 2 463,00 -1 865,00 -21 318,00
Zysk (strata) brutto 4 234,00 -273,00 1 377,00 -2 376,00 -30 129,00
Zysk (strata) netto 3 330,00 98,00 1 113,00 -1 991,00 -30 947,00
Aktywa razem 411 828,00 391 007,00 378 831,00 372 971,00 360 819,00
Kapitał własny 208 187,00 188 755,00 189 868,00 187 875,00 156 928,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 43 412,14 40 769,11 36 119,11 36 119,11 36 119,11
Wartość księgowa na jedną akcję 4,80 4,63 5,26 5,20 4,35
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 0,00 0,03 -0,06 -0,86
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 101 627,00 112 858,00 98 475,00 118 231,00 112 375,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 293,00 20 646,00 12 288,00 11 925,00 5 903,00
Zysk (strata) brutto 10 585,00 17 054,00 10 099,00 8 208,00 5 291,00
Zysk (strata) netto 8 423,00 13 640,00 8 265,00 7 280,00 4 790,00
Aktywa razem 351 358,00 362 490,00 361 122,00 373 777,00 352 801,00
Kapitał własny 198 074,00 209 109,00 209 797,00 200 070,00 173 891,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 43 412,14 43 412,14 43 412,14 43 412,14 40 769,11
Wartość księgowa na jedną akcję 4,56 4,82 4,83 4,61 4,27
Zysk (strata) na jedną akcję 0,19 0,31 0,19 0,17 0,12
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 124 012,00 155 704,00 127 741,00 128 808,00 133 747,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 566,00 43 758,00 14 378,00 9 771,00 12 166,00
Zysk (strata) brutto 12 357,00 39 481,00 10 182,00 1 010,00 8 927,00
Zysk (strata) netto 9 420,00 32 200,00 10 281,00 1 969,00 7 276,00
Aktywa razem 380 245,00 423 198,00 407 570,00 394 583,00 391 007,00
Kapitał własny 195 560,00 225 083,00 227 388,00 212 448,00 188 755,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 43 412,14 43 412,14 43 412,14 43 412,14 40 769,11
Wartość księgowa na jedną akcję 4,51 5,19 5,24 4,89 4,63
Zysk (strata) na jedną akcję 0,22 0,74 0,24 0,05 0,18
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
02.02.2015 2015 DM BPS 141 000 10 600 Wynik bez Viatronu
02.02.2015 2012 DM BPS 96 900 1 000 Wynik bez Viatronu
02.02.2015 2013 DM BPS 100 000 3 700 Wynik bez Viatronu
02.02.2015 2014 DM BPS 122 500 10 200 Wynik bez Viatronu