STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HRS (HERKULES)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 25 533,00 27 384,00 29 693,00 27 577,00 24 155,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 669,00 -1 309,00 3 540,00 -9 335,00 4 222,00
Zysk (strata) brutto 2 752,00 -3 052,00 1 711,00 -13 135,00 1 550,00
Zysk (strata) netto 2 242,00 -2 510,00 1 285,00 -11 066,00 1 398,00
Aktywa razem 359 140,00 353 475,00 347 773,00 325 990,00 319 531,00
Kapitał własny 194 610,00 192 099,00 193 384,00 181 522,00 182 920,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 36 119,11 36 119,11 36 119,11 36 119,11 36 119,11
Wartość księgowa na jedną akcję 5,39 5,32 5,35 5,03 5,06
Zysk (strata) na jedną akcję 0,06 -0,07 0,04 -0,31 0,04
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 29 870,00 31 292,00 33 462,00 29 576,00 27 330,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 463,00 -1 865,00 -21 318,00 -8 554,00 4 319,00
Zysk (strata) brutto 1 377,00 -2 376,00 -30 129,00 -8 430,00 1 632,00
Zysk (strata) netto 1 113,00 -1 991,00 -30 947,00 -7 001,00 1 454,00
Aktywa razem 378 831,00 372 971,00 360 819,00 349 863,00 348 990,00
Kapitał własny 189 868,00 187 875,00 156 928,00 148 896,00 150 350,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 36 119,11 36 119,11 36 119,11 36 119,11 36 119,11
Wartość księgowa na jedną akcję 5,26 5,20 4,35 4,12 4,16
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 -0,06 -0,86 -0,19 0,04
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 112 858,00 98 475,00 118 231,00 112 478,00 110 187,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 646,00 12 288,00 11 925,00 11 058,00 -3 435,00
Zysk (strata) brutto 17 054,00 10 099,00 8 208,00 7 136,00 -11 724,00
Zysk (strata) netto 13 640,00 8 265,00 7 280,00 5 652,00 -10 049,00
Aktywa razem 362 490,00 361 122,00 373 777,00 368 661,00 325 990,00
Kapitał własny 209 109,00 209 797,00 200 070,00 192 368,00 181 522,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 43 412,14 43 412,14 43 412,14 40 769,11 36 119,11
Wartość księgowa na jedną akcję 4,82 4,83 4,61 4,72 5,03
Zysk (strata) na jedną akcję 0,31 0,19 0,17 0,14 -0,28
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 155 704,00 127 741,00 128 808,00 133 747,00 124 200,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 43 758,00 14 378,00 9 771,00 12 166,00 -29 274,00
Zysk (strata) brutto 39 481,00 10 182,00 1 010,00 8 927,00 -39 558,00
Zysk (strata) netto 32 200,00 10 281,00 1 969,00 7 276,00 -38 826,00
Aktywa razem 423 198,00 407 570,00 394 583,00 391 007,00 349 863,00
Kapitał własny 225 083,00 227 388,00 212 448,00 188 755,00 148 896,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 43 412,14 43 412,14 43 412,14 40 769,11 36 119,11
Wartość księgowa na jedną akcję 5,19 5,24 4,89 4,63 4,12
Zysk (strata) na jedną akcję 0,74 0,24 0,05 0,18 -1,08
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
02.02.2015 2015 DM BPS 141 000 10 600 Wynik bez Viatronu
02.02.2015 2012 DM BPS 96 900 1 000 Wynik bez Viatronu
02.02.2015 2013 DM BPS 100 000 3 700 Wynik bez Viatronu
02.02.2015 2014 DM BPS 122 500 10 200 Wynik bez Viatronu