STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PGE


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 3 492 000,00 4 795 000,00 3 253 000,00 3 824 000,00 3 274 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 113 000,00 212 000,00 238 000,00 92 000,00 237 000,00
Zysk (strata) brutto -652 000,00 216 000,00 1 255 000,00 134 000,00 -2 795 000,00
Zysk (strata) netto -655 000,00 175 000,00 1 229 000,00 218 000,00 -2 881 000,00
Aktywa razem 51 311 000,00 52 817 000,00 53 449 000,00 53 712 000,00 50 438 000,00
Kapitał własny 38 834 000,00 38 985 000,00 40 206 000,00 40 350 000,00 37 504 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 869 760,83 1 869 760,83 1 869 760,83 1 869 760,83 1 869 760,83
Wartość księgowa na jedną akcję 20,77 20,85 21,50 21,58 20,06
Zysk (strata) na jedną akcję -0,35 0,09 0,66 0,12 -1,54
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 6 984 000,00 9 561 000,00 8 675 000,00 9 696 000,00 9 695 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 116 000,00 950 000,00 1 496 000,00 621 000,00 -7 242 000,00
Zysk (strata) brutto 33 000,00 753 000,00 1 487 000,00 524 000,00 -7 467 000,00
Zysk (strata) netto -199 000,00 585 000,00 1 117 000,00 471 000,00 -6 134 000,00
Aktywa razem 75 905 000,00 78 794 000,00 79 901 000,00 82 130 000,00 77 650 000,00
Kapitał własny 46 727 000,00 47 273 000,00 48 175 000,00 48 711 000,00 42 289 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 869 760,83 1 869 760,83 1 869 760,83 1 869 760,83 1 869 760,83
Wartość księgowa na jedną akcję 24,99 25,28 25,77 26,05 22,62
Zysk (strata) na jedną akcję -0,11 0,31 0,60 0,25 -3,28
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 10 929 000,00 10 847 000,00 9 185 000,00 11 450 000,00 15 146 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 715 000,00 495 000,00 541 000,00 509 000,00 779 000,00
Zysk (strata) brutto 1 790 000,00 1 674 000,00 4 549 000,00 -149 000,00 -1 190 000,00
Zysk (strata) netto 1 768 000,00 1 598 000,00 4 544 000,00 -203 000,00 -1 259 000,00
Aktywa razem 39 540 000,00 44 651 000,00 49 631 000,00 51 311 000,00 50 438 000,00
Kapitał własny 33 454 000,00 34 638 000,00 39 144 000,00 38 834 000,00 37 504 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 824 156,91 1 869 760,83 1 869 760,83 1 869 760,83 1 869 760,83
Wartość księgowa na jedną akcję 18,34 18,53 20,94 20,77 20,06
Zysk (strata) na jedną akcję 0,97 0,86 2,43 -0,11 -0,67
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 28 542 000,00 28 092 000,00 23 100 000,00 25 946 000,00 37 627 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 589 000,00 3 512 000,00 3 552 000,00 2 482 000,00 -4 175 000,00
Zysk (strata) brutto -3 756 000,00 3 274 000,00 3 222 000,00 2 192 000,00 -4 703 000,00
Zysk (strata) netto -3 032 000,00 2 568 000,00 2 600 000,00 1 498 000,00 -3 961 000,00
Aktywa razem 61 296 000,00 67 474 000,00 72 183 000,00 75 905 000,00 77 650 000,00
Kapitał własny 40 321 000,00 42 679 000,00 45 128 000,00 46 727 000,00 42 289 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 824 156,91 1 869 760,83 1 869 760,83 1 869 760,83 1 869 760,83
Wartość księgowa na jedną akcję 22,10 22,83 24,14 24,99 22,62
Zysk (strata) na jedną akcję -1,66 1,37 1,39 0,80 -2,12
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
30.10.2012 2012 DM PKO BP 29 603 854 4 259 053 -
30.10.2012 2013 DM PKO BP 30 434 490 2 702 968 -
11.05.2010 2011 Credit Suisse 21 500 000 2 990 000 -
11.05.2010 2010 Credit Suisse 20 700 000 2 940 000 -
12.03.2010 2010 Erste Bank Sparkassen 21 860 000 3 230 000 -
21.10.2009 2008 BM BGŻ S.A. 20 600 000 1 900 000 -
21.10.2009 2009 BM BGŻ S.A. 22 200 000 3 600 000 -
21.10.2009 2010 BM BGŻ S.A. 22 200 000 4 000 000 -
21.10.2009 2007 BM BGŻ S.A. 23 100 000 4 000 000 -