STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DEL (DELKO)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 89 772,00 99 805,00 99 808,00 99 746,00 80 121,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 887,00 1 621,00 1 607,00 1 909,00 738,00
Zysk (strata) brutto 907,00 1 500,00 8 054,00 1 719,00 681,00
Zysk (strata) netto 720,00 1 211,00 7 757,00 1 390,00 531,00
Aktywa razem 110 370,00 126 594,00 146 939,00 131 231,00 114 398,00
Kapitał własny 66 596,00 67 807,00 73 053,00 74 443,00 74 973,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 980,00 5 980,00 5 980,00 5 980,00 5 980,00
Wartość księgowa na jedną akcję 11,14 11,34 12,22 12,45 12,54
Zysk (strata) na jedną akcję 0,12 0,20 1,30 0,23 0,09
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 150 258,00 162 823,00 202 355,00 200 916,00 185 196,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 942,00 4 104,00 6 233,00 6 458,00 2 672,00
Zysk (strata) brutto 3 497,00 3 569,00 5 480,00 5 584,00 2 428,00
Zysk (strata) netto 2 690,00 2 712,00 4 423,00 4 535,00 1 668,00
Aktywa razem 183 882,00 225 063,00 260 165,00 250 033,00 229 217,00
Kapitał własny 79 297,00 81 229,00 83 426,00 88 022,00 90 642,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 980,00 5 980,00 5 980,00 5 980,00 5 980,00
Wartość księgowa na jedną akcję 13,26 13,58 13,95 14,72 15,16
Zysk (strata) na jedną akcję 0,45 0,45 0,74 0,76 0,28
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 375 431,00 387 626,00 397 492,00 395 805,00 379 480,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 029,00 3 685,00 4 405,00 4 909,00 5 875,00
Zysk (strata) brutto 5 340,00 6 574,00 13 163,00 8 748,00 11 954,00
Zysk (strata) netto 4 615,00 5 965,00 12 480,00 7 876,00 10 889,00
Aktywa razem 86 327,00 97 438,00 106 109,00 110 370,00 114 398,00
Kapitał własny 46 493,00 50 725,00 61 112,00 66 596,00 74 973,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 980,00 5 980,00 5 980,00 5 980,00 5 980,00
Wartość księgowa na jedną akcję 7,78 8,48 10,22 11,14 12,54
Zysk (strata) na jedną akcję 0,77 1,00 2,09 1,32 1,82
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 495 006,00 551 218,00 630 194,00 633 388,00 751 290,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 486,00 14 455,00 17 399,00 18 726,00 19 467,00
Zysk (strata) brutto 10 417,00 12 563,00 15 142,00 16 807,00 17 061,00
Zysk (strata) netto 8 270,00 10 131,00 12 324,00 13 527,00 13 338,00
Aktywa razem 158 280,00 171 082,00 186 279,00 183 882,00 229 217,00
Kapitał własny 49 705,00 58 125,00 68 153,00 79 297,00 90 642,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 980,00 5 980,00 5 980,00 5 980,00 5 980,00
Wartość księgowa na jedną akcję 8,31 9,72 11,40 13,26 15,16
Zysk (strata) na jedną akcję 1,38 1,69 2,06 2,26 2,23