STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DEL (DELKO)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 103 240,00 102 317,00 89 772,00 99 805,00 99 808,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 281,00 1 409,00 887,00 1 621,00 1 607,00
Zysk (strata) brutto 5 360,00 1 308,00 907,00 1 500,00 8 054,00
Zysk (strata) netto 5 277,00 1 055,00 720,00 1 211,00 7 757,00
Aktywa razem 125 861,00 126 691,00 110 370,00 126 594,00 146 939,00
Kapitał własny 64 821,00 65 876,00 66 596,00 67 807,00 73 053,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 980,00 5 980,00 5 980,00 5 980,00 5 980,00
Wartość księgowa na jedną akcję 10,84 11,02 11,14 11,34 12,22
Zysk (strata) na jedną akcję 0,88 0,18 0,12 0,20 1,30
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 163 195,00 161 263,00 150 258,00 162 823,00 202 355,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 250,00 5 125,00 3 942,00 4 104,00 6 233,00
Zysk (strata) brutto 4 744,00 4 654,00 3 497,00 3 569,00 5 480,00
Zysk (strata) netto 3 803,00 3 966,00 2 690,00 2 712,00 4 423,00
Aktywa razem 206 269,00 206 148,00 184 874,00 225 063,00 260 165,00
Kapitał własny 72 638,00 76 606,00 79 297,00 81 229,00 83 426,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 980,00 5 980,00 5 980,00 5 980,00 5 980,00
Wartość księgowa na jedną akcję 12,15 12,81 13,26 13,58 13,95
Zysk (strata) na jedną akcję 0,64 0,66 0,45 0,45 0,74
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 362 345,00 375 431,00 387 626,00 397 492,00 395 805,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 965,00 3 029,00 3 685,00 4 405,00 4 909,00
Zysk (strata) brutto 5 900,00 5 340,00 6 574,00 13 163,00 8 748,00
Zysk (strata) netto 5 368,00 4 615,00 5 965,00 12 480,00 7 876,00
Aktywa razem 67 824,00 86 327,00 97 438,00 106 109,00 110 370,00
Kapitał własny 43 373,00 46 493,00 50 725,00 61 112,00 66 596,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 980,00 5 980,00 5 980,00 5 980,00 5 980,00
Wartość księgowa na jedną akcję 7,25 7,78 8,48 10,22 11,14
Zysk (strata) na jedną akcję 0,90 0,77 1,00 2,09 1,32
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 486 130,00 495 006,00 551 218,00 630 194,00 633 388,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 541,00 11 486,00 14 455,00 17 399,00 18 726,00
Zysk (strata) brutto 8 796,00 10 417,00 12 563,00 15 142,00 16 807,00
Zysk (strata) netto 6 423,00 8 270,00 10 131,00 12 324,00 13 527,00
Aktywa razem 106 778,00 158 280,00 171 082,00 186 279,00 184 874,00
Kapitał własny 43 165,00 49 705,00 58 125,00 68 153,00 79 297,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 980,00 5 980,00 5 980,00 5 980,00 5 980,00
Wartość księgowa na jedną akcję 7,22 8,31 9,72 11,40 13,26
Zysk (strata) na jedną akcję 1,07 1,38 1,69 2,06 2,26