STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DEL (DELKO)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 102 317,00 89 772,00 99 805,00 99 808,00 99 746,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 409,00 887,00 1 621,00 1 607,00 1 909,00
Zysk (strata) brutto 1 308,00 907,00 1 500,00 8 054,00 1 719,00
Zysk (strata) netto 1 055,00 720,00 1 211,00 7 757,00 1 390,00
Aktywa razem 126 691,00 110 370,00 126 594,00 146 939,00 131 231,00
Kapitał własny 65 876,00 66 596,00 67 807,00 73 053,00 74 443,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 980,00 5 980,00 5 980,00 5 980,00 5 980,00
Wartość księgowa na jedną akcję 11,02 11,14 11,34 12,22 12,45
Zysk (strata) na jedną akcję 0,18 0,12 0,20 1,30 0,23
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 161 263,00 150 258,00 162 823,00 202 355,00 200 916,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 125,00 3 942,00 4 104,00 6 233,00 6 458,00
Zysk (strata) brutto 4 654,00 3 497,00 3 569,00 5 480,00 5 584,00
Zysk (strata) netto 3 966,00 2 690,00 2 712,00 4 423,00 4 535,00
Aktywa razem 206 148,00 184 874,00 225 063,00 260 165,00 250 033,00
Kapitał własny 76 606,00 79 297,00 81 229,00 83 426,00 88 022,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 980,00 5 980,00 5 980,00 5 980,00 5 980,00
Wartość księgowa na jedną akcję 12,81 13,26 13,58 13,95 14,72
Zysk (strata) na jedną akcję 0,66 0,45 0,45 0,74 0,76
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 362 345,00 375 431,00 387 626,00 397 492,00 395 805,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 965,00 3 029,00 3 685,00 4 405,00 4 909,00
Zysk (strata) brutto 5 900,00 5 340,00 6 574,00 13 163,00 8 748,00
Zysk (strata) netto 5 368,00 4 615,00 5 965,00 12 480,00 7 876,00
Aktywa razem 67 824,00 86 327,00 97 438,00 106 109,00 110 370,00
Kapitał własny 43 373,00 46 493,00 50 725,00 61 112,00 66 596,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 980,00 5 980,00 5 980,00 5 980,00 5 980,00
Wartość księgowa na jedną akcję 7,25 7,78 8,48 10,22 11,14
Zysk (strata) na jedną akcję 0,90 0,77 1,00 2,09 1,32
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 486 130,00 495 006,00 551 218,00 630 194,00 633 388,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 541,00 11 486,00 14 455,00 17 399,00 18 726,00
Zysk (strata) brutto 8 796,00 10 417,00 12 563,00 15 142,00 16 807,00
Zysk (strata) netto 6 423,00 8 270,00 10 131,00 12 324,00 13 527,00
Aktywa razem 106 778,00 158 280,00 171 082,00 186 279,00 184 874,00
Kapitał własny 43 165,00 49 705,00 58 125,00 68 153,00 79 297,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 980,00 5 980,00 5 980,00 5 980,00 5 980,00
Wartość księgowa na jedną akcję 7,22 8,31 9,72 11,40 13,26
Zysk (strata) na jedną akcję 1,07 1,38 1,69 2,06 2,26