STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KCH (KRAKCHEM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 60 335,00 55 582,00 53 578,00 52 864,00 49 095,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 016,00 -1 165,00 -9 123,00 -2 463,00 -466,00
Zysk (strata) brutto -2 290,00 -673,00 -10 213,00 -2 565,00 -678,00
Zysk (strata) netto -1 927,00 -556,00 -8 710,00 -2 085,00 -532,00
Aktywa razem 132 636,00 119 906,00 104 501,00 113 931,00 98 867,00
Kapitał własny 67 603,00 62 573,00 54 436,00 53 187,00 50 420,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 7,51 6,95 6,05 5,91 5,60
Zysk (strata) na jedną akcję -0,21 -0,06 -0,97 -0,23 -0,06
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'07 IIIQ'07 IVQ'07 IQ'08 IIQ'08
Przychody netto ze sprzedaży 66 288,00 73 406,00 72 666,00 83 856,00 81 270,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 765,00 707,00 1 934,00 1 246,00 702,00
Zysk (strata) brutto 511,00 486,00 1 694,00 956,00 505,00
Zysk (strata) netto 406,00 387,00 1 363,00 766,00 395,00
Aktywa razem 75 415,00 0,00 105 568,00 118 351,00 123 840,00
Kapitał własny 10 551,00 0,00 46 240,00 47 004,00 47 402,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,11 0,00 4,62 4,70 4,74
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 0,04 0,14 0,08 0,04
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 592 635,00 535 391,00 447 045,00 277 960,00 225 576,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 133,00 10 031,00 -8 406,00 -8 236,00 -14 061,00
Zysk (strata) brutto 4 531,00 9 140,00 -9 545,00 -9 536,00 -15 225,00
Zysk (strata) netto 3 536,00 7 299,00 -9 686,00 -8 367,00 -12 861,00
Aktywa razem 182 341,00 177 652,00 153 462,00 127 207,00 104 501,00
Kapitał własny 71 587,00 82 177,00 74 649,00 70 324,00 54 436,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 7,95 9,13 8,29 7,81 6,05
Zysk (strata) na jedną akcję 0,39 0,81 -1,08 -0,93 -1,43
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2006 2007
Przychody netto ze sprzedaży - - - 213 190,00 279 334,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - - 3 153,00 4 416,00
Zysk (strata) brutto - - - 2 363,00 3 516,00
Zysk (strata) netto - - - 1 873,00 2 819,00
Aktywa razem - - - 61 764,00 105 568,00
Kapitał własny - - - 9 395,00 46 240,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - - 5 000,00 10 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję - - - 1,88 4,62
Zysk (strata) na jedną akcję - - - 0,38 0,28
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
01.08.2008 2009 DM BDM S.A. 357 700 4 400 -
01.08.2008 2007 DM BDM S.A. 279 300 2 800 -
01.08.2008 2008 DM BDM S.A. 332 400 3 400 -