STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KCH (KRAKCHEM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 52 864,00 49 095,00 45 188,00 35 261,00 33 041,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 463,00 -466,00 -2 400,00 -5 352,00 -1 279,00
Zysk (strata) brutto -2 565,00 -678,00 -2 540,00 -5 556,00 -1 311,00
Zysk (strata) netto -2 085,00 -532,00 -1 992,00 -8 400,00 -1 068,00
Aktywa razem 113 931,00 98 867,00 87 893,00 72 905,00 65 299,00
Kapitał własny 53 187,00 50 420,00 48 636,00 40 082,00 37 222,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,91 5,60 5,40 4,45 4,14
Zysk (strata) na jedną akcję -0,23 -0,06 -0,22 -0,93 -0,12
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'07 IIIQ'07 IVQ'07 IQ'08 IIQ'08
Przychody netto ze sprzedaży 66 288,00 73 406,00 72 666,00 83 856,00 81 270,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 765,00 707,00 1 934,00 1 246,00 702,00
Zysk (strata) brutto 511,00 486,00 1 694,00 956,00 505,00
Zysk (strata) netto 406,00 387,00 1 363,00 766,00 395,00
Aktywa razem 75 415,00 0,00 105 568,00 118 351,00 123 840,00
Kapitał własny 10 551,00 0,00 46 240,00 47 004,00 47 402,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,11 0,00 4,62 4,70 4,74
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 0,04 0,14 0,08 0,04
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 535 391,00 447 045,00 277 960,00 225 576,00 182 408,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 031,00 -8 406,00 -8 236,00 -14 061,00 -10 681,00
Zysk (strata) brutto 9 140,00 -9 545,00 -9 536,00 -15 225,00 -11 339,00
Zysk (strata) netto 7 299,00 -9 686,00 -8 367,00 -12 861,00 -13 009,00
Aktywa razem 177 652,00 153 462,00 127 207,00 104 501,00 72 905,00
Kapitał własny 82 177,00 74 649,00 70 324,00 54 436,00 40 082,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 9,13 8,29 7,81 6,05 4,45
Zysk (strata) na jedną akcję 0,81 -1,08 -0,93 -1,43 -1,45
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2006 2007
Przychody netto ze sprzedaży - - - 213 190,00 279 334,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - - 3 153,00 4 416,00
Zysk (strata) brutto - - - 2 363,00 3 516,00
Zysk (strata) netto - - - 1 873,00 2 819,00
Aktywa razem - - - 61 764,00 105 568,00
Kapitał własny - - - 9 395,00 46 240,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - - 5 000,00 10 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję - - - 1,88 4,62
Zysk (strata) na jedną akcję - - - 0,38 0,28
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
01.08.2008 2009 DM BDM S.A. 357 700 4 400 -
01.08.2008 2007 DM BDM S.A. 279 300 2 800 -
01.08.2008 2008 DM BDM S.A. 332 400 3 400 -