STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DVL (DEVELIA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 3 868,00 59 553,00 8 682,00 5 417,00 4 841,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 681,00 -2 984,00 -3 522,00 -7 078,00 -5 129,00
Zysk (strata) brutto 56 223,00 -8 122,00 -6 804,00 108 305,00 50 848,00
Zysk (strata) netto 55 596,00 -11 629,00 -5 783,00 107 498,00 43 462,00
Aktywa razem 1 540 842,00 1 503 327,00 1 546 401,00 1 655 738,00 1 620 844,00
Kapitał własny 905 670,00 893 683,00 887 900,00 874 557,00 917 036,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 447 558,31 447 558,31 447 558,31 447 558,31 447 558,31
Wartość księgowa na jedną akcję 2,02 2,00 1,98 1,95 2,05
Zysk (strata) na jedną akcję 0,12 -0,03 -0,01 0,24 0,10
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 149 743,00 159 284,00 420 705,00 211 028,00 82 449,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -8 380,00 40 064,00 143 576,00 24 176,00 60 410,00
Zysk (strata) brutto -2 396,00 25 870,00 134 640,00 23 503,00 40 920,00
Zysk (strata) netto -2 660,00 15 948,00 108 932,00 16 495,00 33 139,00
Aktywa razem 3 492 117,00 3 574 668,00 3 529 227,00 3 505 742,00 3 287 123,00
Kapitał własny 1 484 413,00 1 497 799,00 1 603 596,00 1 496 143,00 1 528 847,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 447 558,31 447 558,31 447 558,31 447 558,31 447 558,31
Wartość księgowa na jedną akcję 3,32 3,35 3,58 3,34 3,42
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 0,04 0,24 0,04 0,07
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 7 684,00 25 236,00 55 915,00 21 700,00 89 601,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -12 054,00 -16 914,00 -18 492,00 -25 917,00 -8 156,00
Zysk (strata) brutto 6 720,00 7 000,00 32 325,00 106 734,00 119 867,00
Zysk (strata) netto 7 208,00 17 079,00 31 218,00 100 909,00 118 661,00
Aktywa razem 1 344 558,00 1 376 975,00 1 400 946,00 1 470 516,00 1 503 327,00
Kapitał własny 845 119,00 862 198,00 812 856,00 882 436,00 893 683,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 447 558,31 447 558,31 447 558,31 447 558,31 447 558,31
Wartość księgowa na jedną akcję 1,89 1,93 1,82 1,97 2,00
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,04 0,07 0,23 0,27
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 358 843,00 449 861,00 547 036,00 706 187,00 796 734,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 142 149,00 154 504,00 203 764,00 89 268,00 254 347,00
Zysk (strata) brutto 100 114,00 126 052,00 152 009,00 101 817,00 201 733,00
Zysk (strata) netto 76 320,00 108 932,00 113 124,00 80 240,00 160 380,00
Aktywa razem 2 640 752,00 2 890 885,00 3 197 105,00 3 299 649,00 3 574 668,00
Kapitał własny 1 255 153,00 1 364 610,00 1 396 152,00 1 448 376,00 1 497 799,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 447 558,31 447 558,31 447 558,31 447 558,31 447 558,31
Wartość księgowa na jedną akcję 2,80 3,05 3,12 3,24 3,35
Zysk (strata) na jedną akcję 0,17 0,24 0,25 0,18 0,36
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
17.07.2013 2013 Trigon 229 900 76 400 -
17.07.2013 2015 Trigon 456 500 79 300 -
17.07.2013 2014 Trigon 293 600 47 500 -
06.07.2013 2012 176 400 69 300 -
06.07.2013 2011 Trigon 146 700 61 300 -
13.02.2009 2009 KBC Securities 31 200 -
13.02.2009 2010 KBC Securities 45 500 -
13.02.2009 2008 KBC Securities 39 600 -