STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DVL (DEVELIA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 8 461,00 5 638,00 4 841,00 35 218,00 4 556,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 786,00 -6 814,00 -5 129,00 -9 145,00 -6 412,00
Zysk (strata) brutto -6 876,00 108 377,00 50 848,00 51 411,00 122 838,00
Zysk (strata) netto -5 892,00 107 607,00 43 462,00 31 243,00 121 884,00
Aktywa razem 1 546 401,00 1 655 738,00 1 620 844,00 1 728 538,00 1 874 733,00
Kapitał własny 887 900,00 874 557,00 917 036,00 948 279,00 1 070 163,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 447 558,31 447 558,31 447 558,31 447 558,31 447 558,31
Wartość księgowa na jedną akcję 1,98 1,95 2,05 2,12 2,39
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 0,24 0,10 0,07 0,27
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 420 705,00 211 028,00 82 449,00 105 082,00 180 119,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 143 576,00 24 176,00 60 410,00 -55 480,00 127 372,00
Zysk (strata) brutto 134 640,00 23 503,00 40 920,00 -48 017,00 82 013,00
Zysk (strata) netto 108 932,00 16 495,00 33 139,00 -41 184,00 65 403,00
Aktywa razem 3 529 227,00 3 505 742,00 3 287 123,00 3 243 925,00 3 046 893,00
Kapitał własny 1 603 596,00 1 496 143,00 1 528 847,00 1 492 111,00 1 566 847,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 447 558,31 447 558,31 447 558,31 447 558,31 447 558,31
Wartość księgowa na jedną akcję 3,58 3,34 3,42 3,33 3,50
Zysk (strata) na jedną akcję 0,24 0,04 0,07 -0,09 0,15
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 25 236,00 55 915,00 21 700,00 64 630,00 53 646,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -16 914,00 -18 492,00 -25 917,00 -9 284,00 -25 474,00
Zysk (strata) brutto 7 000,00 32 325,00 106 734,00 119 177,00 203 575,00
Zysk (strata) netto 17 079,00 31 218,00 100 909,00 117 890,00 176 268,00
Aktywa razem 1 376 975,00 1 400 946,00 1 470 516,00 1 513 921,00 1 728 538,00
Kapitał własny 862 198,00 812 856,00 882 436,00 892 888,00 948 279,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 447 558,31 447 558,31 447 558,31 447 558,31 447 558,31
Wartość księgowa na jedną akcję 1,93 1,82 1,97 2,00 2,12
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 0,07 0,23 0,26 0,39
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 449 861,00 547 036,00 706 187,00 796 734,00 819 264,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 154 504,00 203 764,00 89 268,00 254 347,00 172 682,00
Zysk (strata) brutto 126 052,00 152 009,00 101 817,00 201 733,00 151 046,00
Zysk (strata) netto 108 932,00 113 124,00 80 240,00 160 380,00 117 382,00
Aktywa razem 2 890 885,00 3 197 105,00 3 299 649,00 3 574 668,00 3 243 925,00
Kapitał własny 1 364 610,00 1 396 152,00 1 448 376,00 1 497 799,00 1 492 111,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 447 558,31 447 558,31 447 558,31 447 558,31 447 558,31
Wartość księgowa na jedną akcję 3,05 3,12 3,24 3,35 3,33
Zysk (strata) na jedną akcję 0,24 0,25 0,18 0,36 0,26
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
17.07.2013 2013 Trigon 229 900 76 400 -
17.07.2013 2015 Trigon 456 500 79 300 -
17.07.2013 2014 Trigon 293 600 47 500 -
06.07.2013 2012 176 400 69 300 -
06.07.2013 2011 Trigon 146 700 61 300 -
13.02.2009 2009 KBC Securities 31 200 -
13.02.2009 2010 KBC Securities 45 500 -
13.02.2009 2008 KBC Securities 39 600 -