STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PRD (PROCAD)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 10 475,00 9 367,00 10 212,00 10 878,00 12 081,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 401,00 234,00 15,00 -630,00 329,00
Zysk (strata) brutto 429,00 269,00 19,00 1 220,00 383,00
Zysk (strata) netto 306,00 212,00 12,00 989,00 282,00
Aktywa razem 20 090,00 18 945,00 20 536,00 22 011,00 25 492,00
Kapitał własny 16 224,00 16 436,00 16 448,00 17 437,00 17 719,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 019,00 9 019,00 9 019,00 9 019,00 9 019,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,80 1,82 1,82 1,93 1,97
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 0,02 0,00 0,11 0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 13 967,00 12 287,00 13 709,00 13 339,00 13 204,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 828,00 249,00 340,00 -278,00 336,00
Zysk (strata) brutto 863,00 304,00 328,00 21,00 391,00
Zysk (strata) netto 510,00 205,00 178,00 -382,00 288,00
Aktywa razem 26 752,00 25 476,00 27 755,00 24 217,00 27 633,00
Kapitał własny 19 114,00 19 319,00 19 497,00 19 115,00 19 403,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 019,00 9 019,00 9 019,00 9 019,00 9 019,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,12 2,14 2,16 2,12 2,15
Zysk (strata) na jedną akcję 0,06 0,02 0,02 -0,04 0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 38 063,00 43 834,00 38 735,00 34 640,00 40 932,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 280,00 1 483,00 509,00 498,00 20,00
Zysk (strata) brutto 988,00 1 537,00 527,00 634,00 1 937,00
Zysk (strata) netto 792,00 1 211,00 369,00 472,00 1 519,00
Aktywa razem 20 541,00 22 072,00 17 886,00 17 123,00 22 011,00
Kapitał własny 14 571,00 15 077,00 15 446,00 15 918,00 17 437,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 019,00 9 019,00 9 019,00 9 019,00 9 019,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,62 1,67 1,71 1,77 1,93
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 0,13 0,04 0,05 0,17
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 49 893,00 56 684,00 50 839,00 45 279,00 53 302,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 288,00 2 544,00 1 496,00 1 121,00 1 139,00
Zysk (strata) brutto 1 961,00 2 629,00 1 513,00 1 219,00 1 516,00
Zysk (strata) netto 1 381,00 1 851,00 997,00 834,00 511,00
Aktywa razem 26 119,00 28 010,00 24 056,00 23 333,00 24 217,00
Kapitał własny 15 626,00 16 772,00 17 770,00 18 604,00 19 115,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 019,00 9 019,00 9 019,00 9 019,00 9 019,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,73 1,86 1,97 2,06 2,12
Zysk (strata) na jedną akcję 0,15 0,21 0,11 0,09 0,06