STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PRD (PROCAD)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 9 367,00 10 212,00 10 878,00 12 081,00 10 742,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 234,00 15,00 -630,00 329,00 176,00
Zysk (strata) brutto 269,00 19,00 1 220,00 383,00 129,00
Zysk (strata) netto 212,00 12,00 989,00 282,00 -55,00
Aktywa razem 18 945,00 20 536,00 22 011,00 25 492,00 23 554,00
Kapitał własny 16 436,00 16 448,00 17 437,00 17 719,00 17 664,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 019,00 9 019,00 9 019,00 9 019,00 9 019,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,82 1,82 1,93 1,97 1,96
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,00 0,11 0,03 -0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 12 287,00 13 709,00 13 339,00 13 204,00 11 328,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 249,00 340,00 -278,00 336,00 202,00
Zysk (strata) brutto 304,00 328,00 21,00 391,00 155,00
Zysk (strata) netto 205,00 178,00 -382,00 288,00 -22,00
Aktywa razem 25 476,00 27 755,00 24 217,00 27 633,00 25 514,00
Kapitał własny 19 319,00 19 497,00 19 115,00 19 403,00 19 381,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 019,00 9 019,00 9 019,00 9 019,00 9 019,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,14 2,16 2,12 2,15 2,15
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,02 -0,04 0,03 -0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 38 063,00 43 834,00 38 735,00 34 640,00 40 932,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 280,00 1 483,00 509,00 498,00 20,00
Zysk (strata) brutto 988,00 1 537,00 527,00 634,00 1 937,00
Zysk (strata) netto 792,00 1 211,00 369,00 472,00 1 519,00
Aktywa razem 20 541,00 22 072,00 17 886,00 17 123,00 22 011,00
Kapitał własny 14 571,00 15 077,00 15 446,00 15 918,00 17 437,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 019,00 9 019,00 9 019,00 9 019,00 9 019,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,62 1,67 1,71 1,77 1,93
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 0,13 0,04 0,05 0,17
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 49 893,00 56 684,00 50 839,00 45 279,00 53 302,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 288,00 2 544,00 1 496,00 1 121,00 1 139,00
Zysk (strata) brutto 1 961,00 2 629,00 1 513,00 1 219,00 1 516,00
Zysk (strata) netto 1 381,00 1 851,00 997,00 834,00 511,00
Aktywa razem 26 119,00 28 010,00 24 056,00 23 333,00 24 217,00
Kapitał własny 15 626,00 16 772,00 17 770,00 18 604,00 19 115,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 019,00 9 019,00 9 019,00 9 019,00 9 019,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,73 1,86 1,97 2,06 2,12
Zysk (strata) na jedną akcję 0,15 0,21 0,11 0,09 0,06