STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

VIN (VINDEXUS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 3 292,00 5 035,00 6 633,00 5 632,00 5 694,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -759,00 675,00 2 472,00 1 621,00 765,00
Zysk (strata) brutto 3 644,00 7 969,00 5 593,00 4 555,00 -5 590,00
Zysk (strata) netto 2 932,00 6 129,00 4 526,00 3 634,00 -4 794,00
Aktywa razem 263 971,00 264 683,00 269 772,00 274 265,00 281 623,00
Kapitał własny 146 061,00 152 598,00 157 124,00 160 758,00 152 349,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 591,94 11 640,00 11 640,00 11 640,00 11 640,00
Wartość księgowa na jedną akcję 12,60 13,11 13,50 13,81 13,09
Zysk (strata) na jedną akcję 0,25 0,53 0,39 0,31 -0,41
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 10 793,00 11 823,00 13 446,00 10 258,00 13 205,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 500,00 5 840,00 7 419,00 4 564,00 6 355,00
Zysk (strata) brutto 2 915,00 4 584,00 6 031,00 3 588,00 4 661,00
Zysk (strata) netto 3 369,00 4 363,00 5 708,00 3 434,00 4 599,00
Aktywa razem 261 510,00 258 817,00 264 595,00 267 959,00 288 421,00
Kapitał własny 166 611,00 171 382,00 177 090,00 180 524,00 181 508,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 591,94 11 640,00 11 640,00 11 640,00 11 640,00
Wartość księgowa na jedną akcję 14,37 14,72 15,21 15,51 15,59
Zysk (strata) na jedną akcję 0,29 0,38 0,49 0,30 0,40
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 21 590,00 19 326,00 21 452,00 22 787,00 21 893,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 869,00 7 193,00 8 662,00 7 268,00 5 743,00
Zysk (strata) brutto 6 824,00 3 630,00 6 559,00 4 020,00 19 685,00
Zysk (strata) netto 5 486,00 2 838,00 5 259,00 2 976,00 15 624,00
Aktywa razem 166 659,00 160 909,00 196 812,00 266 013,00 269 772,00
Kapitał własny 101 476,00 112 951,00 123 367,00 147 803,00 157 124,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 591,94 11 591,94 11 591,94 11 591,94 11 640,00
Wartość księgowa na jedną akcję 8,75 9,74 10,64 12,75 13,50
Zysk (strata) na jedną akcję 0,47 0,25 0,45 0,26 1,34
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 47 491,00 52 397,00 58 210,00 65 257,00 47 247,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 162,00 20 114,00 20 744,00 24 065,00 23 653,00
Zysk (strata) brutto 10 412,00 16 531,00 18 209,00 19 941,00 18 407,00
Zysk (strata) netto 9 335,00 15 681,00 16 641,00 18 889,00 17 888,00
Aktywa razem 168 379,00 161 936,00 199 040,00 266 670,00 264 595,00
Kapitał własny 112 921,00 126 209,00 138 827,00 170 303,00 177 090,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 591,94 11 591,94 11 591,94 11 591,94 11 640,00
Wartość księgowa na jedną akcję 9,74 10,89 11,98 14,69 15,21
Zysk (strata) na jedną akcję 0,81 1,35 1,44 1,63 1,54