STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

VIN (VINDEXUS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 6 633,00 5 632,00 5 694,00 5 021,00 4 633,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 382,00 1 621,00 765,00 -144,00 -729,00
Zysk (strata) brutto 5 503,00 4 555,00 -5 590,00 13 641,00 2 049,00
Zysk (strata) netto 4 436,00 3 634,00 -4 794,00 11 037,00 687,00
Aktywa razem 269 772,00 274 265,00 281 623,00 290 513,00 295 883,00
Kapitał własny 157 124,00 160 758,00 152 349,00 163 712,00 164 399,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 640,00 11 640,00 11 640,00 11 680,00 11 680,00
Wartość księgowa na jedną akcję 13,50 13,81 13,09 14,02 14,08
Zysk (strata) na jedną akcję 0,38 0,31 -0,41 0,95 0,06
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 13 446,00 10 258,00 13 205,00 13 587,00 10 328,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 419,00 4 564,00 6 355,00 6 219,00 2 396,00
Zysk (strata) brutto 6 031,00 3 588,00 4 661,00 4 295,00 672,00
Zysk (strata) netto 5 708,00 3 434,00 4 599,00 4 677,00 187,00
Aktywa razem 264 595,00 267 959,00 288 421,00 284 470,00 291 201,00
Kapitał własny 177 090,00 180 524,00 181 508,00 186 511,00 186 698,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 640,00 11 640,00 11 640,00 11 680,00 11 680,00
Wartość księgowa na jedną akcję 15,21 15,51 15,59 15,97 15,98
Zysk (strata) na jedną akcję 0,49 0,30 0,40 0,40 0,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 19 326,00 21 452,00 22 787,00 21 893,00 20 980,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 193,00 8 662,00 7 268,00 5 743,00 1 513,00
Zysk (strata) brutto 3 630,00 6 559,00 4 020,00 19 685,00 14 655,00
Zysk (strata) netto 2 838,00 5 259,00 2 976,00 15 624,00 10 564,00
Aktywa razem 160 909,00 196 812,00 266 013,00 269 772,00 295 883,00
Kapitał własny 112 951,00 123 367,00 147 803,00 157 124,00 164 399,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 591,94 11 591,94 11 591,94 11 640,00 11 680,00
Wartość księgowa na jedną akcję 9,74 10,64 12,75 13,50 14,08
Zysk (strata) na jedną akcję 0,25 0,45 0,26 1,34 0,90
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 52 397,00 58 210,00 65 257,00 47 247,00 47 378,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 114,00 20 744,00 24 065,00 23 653,00 19 534,00
Zysk (strata) brutto 16 531,00 18 209,00 19 941,00 18 407,00 13 216,00
Zysk (strata) netto 15 681,00 16 641,00 18 889,00 17 888,00 12 897,00
Aktywa razem 161 936,00 199 040,00 266 670,00 264 595,00 291 201,00
Kapitał własny 126 209,00 138 827,00 170 303,00 177 090,00 186 698,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 591,94 11 591,94 11 591,94 11 640,00 11 680,00
Wartość księgowa na jedną akcję 10,89 11,98 14,69 15,21 15,98
Zysk (strata) na jedną akcję 1,35 1,44 1,63 1,54 1,10